อดุลย์ โชตินิสากรณ์

ดูบทความทั้งหมด

ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

28 ธันวาคม 2559
2,120

Gen X อินเดีย: ลูกค้ากลุ่มสำคัญที่กำลังถูกลืม

เวลาผมไปบรรยายหรือนำเสนอเกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศอินเดีย ประเด็นหนึ่ง

ที่ผมมักนำเสนอเป็นประจำก็คือเรื่องการแบ่งส่วนตลาดหรือ Market Segmentation ซึ่งสามารถใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่วัตถุประสงค์ของนักการตลาด เช่น การแบ่งตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเป็นตลาดในเมือง-ตลาดชนบท หรือการแบ่งตามช่วงวัยของประชากรเป็นตลาดเด็ก ตลาดวัยรุ่น ตลาดผู้ใหญ่ ตลาดผู้สูงวัย หรือการแบ่งตามเพศเป็นตลาดผู้ชาย-ตลาดผู้หญิง เป็นต้น ซึ่งการแบ่งส่วนตลาดนี้จะช่วยให้นักการตลาดหรือนักธุรกิจสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการตลาดได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยก็มักจะเห็นนักการตลาดใช้เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดตามช่วงวัยของประชากรเป็นหลัก และมีการรวมช่วงวัยที่ใกล้เคียงกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียกเป็น Generation X, Y หรือ Z ซึ่งผมจะพูดถึงต่อไปในบทความนี้

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีน ซึ่งจากการทำสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี 2011 อินเดียมีประชากรประมาณ 1,200 ล้านคน (ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1,300 ล้านคนแล้ว) และพบว่ามีประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีถึง 701 ล้านคน โดยเฉพาะกลุ่มในช่วงวัย 18-25 ปีกับกลุ่มในช่วงวัย 25-35 ปี ที่อยู่ในวัยทำงานและจับจ่ายใช้สอย ทำให้บริษัทต่างๆในอินเดียมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้บริโภครุ่นเด็กเหล่านี้เป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้า การเลือกสื่อโฆษณา การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย ฯลฯ แต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะลืมผู้บริโภคกลุ่มสำคัญกลุ่มหนึ่งไปแบบเหลือเชื่อ นั่นก็คือกลุ่มผู้บริโภค Generation X หรือ Gen X

หลายท่านคงอยากจะทราบแล้วว่าผู้บริโภค Gen X ในอินเดียคือใคร สำคัญอย่างไร แล้วทำไมถึงถูกลืม

การกำหนดว่าประชากรในช่วงอายุใดจะอยู่ในกลุ่ม Gen X อาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละสำนัก แต่เพื่อความสะดวกในการกำหนด ผมขอยึดเกณฑ์จากข้อมูลสัมมโนประชากรของอินเดียเมื่อปี 2011 เป็นหลัก โดยกลุ่มประชากรหรือกลุ่มผู้บริโภคของอินเดียที่ถือเป็น Gen X คือกลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 35-49 ปี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุคือ 35-39 ปี มีจำนวน 85.14 ล้านคน ช่วงอายุ 40-44 ปี มีจำนวน 72.44 ล้านคน และช่วงอายุ 45-49 ปี มีจำนวน 62.32 ล้านคน รวมทั้งสิ้นประมาณ 220 ล้านคน คิดเป็น 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด 1,200 ล้านคน (ปัจจุบันมีจำนวนมากกว่านี้)

แต่ด้วยความที่ประชากรของอินเดียที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีมีจำนวนมากและถือเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดในอินเดีย ทำให้นักการตลาดและบริษัทหันมาให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือผู้บริโภควัยเด็กเหล่านี้เป็นหลัก จนทำให้ลืมกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพบางกลุ่มอย่างกลุ่ม Gen X นี้ไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งๆ ที่ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอำนาจซื้อสูงที่สุด แต่กลับหาซื้อสินค้าได้ยาก เพราะบริษัทผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่หันไปให้ความสำคัญกับตลาดคนรุ่นใหม่ที่มีอำนาจซื้อน้อยกว่าเป็นหลัก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ผู้บริโภคชาย Gen X หาซื้อเสื้อผ้าได้ยากขึ้น เพราะเสื้อผ้ารุ่นใหม่มักจะถูกออกแบบมารองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ด้วยรูปแบบ Slim Fit คือเป็นเสื้อผ้ารัดรูปที่ผู้ใหญ่สวมใส่ไม่ได้ หรือรองเท้าที่มีสีสันฉูดฉาดจนผู้บริโภค Gen X รับไม่ได้ แต่ก็ยังมีบางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรองรับลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ เช่น บริษัท Raymonds ที่รับตัดสูทและเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแบบวัดตัวตัด หรือ Zodiac ที่ยังคงจำหน่ายเสื้อเชิร์ตรูปทรงปกตินอกเหนือจากเสื้อเชิร์ตแบบ Slim Fit เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ และบริษัท Marks & Spencer ที่จำหน่ายกางเกงแบบปรับขนาดเอวได้ เป็นต้น

กลุ่มผู้บริโภค Gen X ในอินเดียมีลักษณะร่วมกันหลายอย่าง ที่สำคัญคือ เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในตำแหน่งบริหารระดับสูงขององค์กร เป็นผู้มีรายได้สูงสุดและมีกำลังซื้อสูงสุดอีกต่างหาก คนกลุ่มนี้เวลาซื้อรถยนต์ก็จะเลือกซื้อรถ Mercedes Benz หรือ Audi ถ้าจะซื้อเครื่องเสียงก็จะเลือกซื้อเครื่องเสียงยี่ห้อ Bose หรือ B&O (Bang & Olufsen) ถ้าจะซื้อนาฬิกาข้อมือก็จะเลือกยี่ห้อ Omega เป็นต้น คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของคน Gen X คือ เป็นคนสองโลก เปรียบประหนึ่งว่าเท้าหนึ่งยืนอยู่ในโลกอดีต ส่วนอีกเท้าหนึ่งยืนอยู่ในโลกอนาคต นั่นคือ เป็นคนผ่านชีวิตมานานและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันโลกอนาคต แม้ว่าจะยังปรับตัวไม่ได้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม แต่ความที่มีกำลังซื้อสูงทำให้หลายบริษัทเริ่มหันมาจับตลาดนี้บ้างแล้วเช่น เสื้อผ้าแบรนด์ดังอย่าง Anita Dongre หรือบริษัท Fab India และบริษัท Cotton World ก็ออกแบบสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้เช่นกัน

ลักษณะร่วมอีกประการหนี่งของคน Gen X ในอินเดียคือ เป็นกลุ่มคนที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยีมาตลอดตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนาดยักษ์มาจนถึง iPad Mini และ Smart Phone และพร้อมที่จะเรียนรู้ แต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีบริษัทด้านเทคโนโลยีใดหันมาให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้อย่างจริงจัง เพราะส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ตลาดคนรุ่นใหม่เป็นหลัก นอกจากนั้น คน Gen X ยังเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับบริการที่เน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นหลักและมีความจงรักภักดีในแบรนด์ รวมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้ามากกว่าภาพลักษณ์ที่ฉาบฉวยอย่างที่คนรุ่นใหม่นิยมกัน

พฤติกรรมที่โดดเด่นของคน Gen X คือ ยังให้ความสำคัญกับการออม และจะเก็บเงินไว้เพื่อจับจ่ายสำหรับเรื่องสำคัญอย่างการดูแลรักษาสุขภาพ และการศึกษาของบุตรก่อน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคน Gen X ในอินเดียจะระมัดระวังเรื่องการจ่ายเงิน แต่ด้วยกำลังซื้อที่มีอยู่สูง ทำให้คนกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะจ่ายเช่นกัน เพราะคนกลุ่มนี้ทำงานและเก็บเงินมาตลอดชีวิตจนมีฐานะมั่นคงพอที่จะเติมเต็มความใฝ่ฝันที่มีมาแต่อดีตได้แล้ว

สำหรับคน Gen X ระดับสูงของอินเดียจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่พร้อมจ่ายสำหรับการท่องเที่ยวที่หรูหรา เครื่องดื่มประเภทเบียร์และไวน์ชั้นดีราคาแพง อาหารหรูเลิศรส รวมไปถึงสินค้าแบรนด์เนมที่แสดงให้เห็นถึงสถานะทางสังคมอันสูงส่ง เช่น รถยนต์ นาฬิกาข้อมือ เสื้อผ้า งานศิลปะ เครื่องประดับตกแต่ง เป็นต้น

แม้ว่าคน Gen X ในอินเดียจะดูเหมือนว่าถูกลืม แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายบริษัทหันมาให้ความสำคัญแล้ว เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าชั้นดี มีกำลังซื้อสูงสุด ที่สำคัญมีจำนวนมากถึง 220 ล้านคน งานนี้ใครหันกลับมาเร็วคนนั้นก็รวยเละละครับ

ดูบทความทั้งหมดของ อดุลย์ โชตินิสากรณ์

แชร์ข่าว :
Tags: