อดุลย์ โชตินิสากรณ์

ดูบทความทั้งหมด

ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

24 กุมภาพันธ์ 2559
2,727

หันมองโอกาสในตลาดเสื้อผ้าเด็กในอินเดีย

ตอนนี้ที่ไหนๆ ในโลกก็พูดถึงกันแต่ “ตลาดผู้สูงอายุ” เพราะขณะนี้ทั้งโลกกำลังเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเป็นผลมาจากการที่อัตราการเกิดของประชากรลดลง ในขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์จึงทำให้กลุ่มประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากจนกลายเป็นแนวโน้มใหม่ของโลก ทำให้บริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันไปให้ความสนใจกับตลาดผู้สูงอายุกันเป็นอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เช่นในญี่ปุ่นที่มีการออกแบบสินค้าและบริการเพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุกันแบบเป็นเรื่องเป็นราว แต่ไม่ใช่ที่อินเดียครับ เพราะที่อินเดียอัตราการเกิดของประชากรยังอยู่ในระดับสูง โดยในกลุ่มประเทศ BRIC ด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ก็มีแต่อินเดียเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ยังมีอัตราการเกิดของประชากรในช่วงปี 2000-2015 เป็นบวกอยู่

ทั้งนี้ อินเดียมีประชากรที่มีอายุเฉลี่ยต่ำที่สุดในโลกโดยคาดว่าภายในปี 2020 อายุเฉลี่ยของคนอินเดียทั้งประเทศน่าจะอยู่ที่ประมาณ 29 ปี เพิ่มขึ้นจากในอดีตที่เคยอยู่ในระดับ 25 ปี แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ 50% ของประชากรอินเดียจะมีอายุต่ำกว่า 25 ปี นั่นคือ ตลาดเด็กในอินเดียมีขนาดใหญ่มหาศาล โดยเด็กที่ว่านี้เราจะมุ่งเจาะไปที่กลุ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 14 ปีเป็นสำคัญ ซึ่งจากการศึกษาของบริษัท Euromonitor International พบว่าในปี 2015 ประชากรอินเดียที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่างแรกเกิดจนถึง 14 ปีมีจำนวนมากถึง 362.64 ล้านคน และกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการเสื้อผ้าซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์

ส่วนบริษัทที่ปรึกษา Technopak สำรวจพบว่าตลาดเสื้อผ้าเด็กเทียบกับตลาดเสื้อผ้ารวมทั้งหมดของอินเดียจะมีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในปี 2014 ตลาดเสื้อผ้าเด็กของอินเดียมีมูลค่าสูงถึง 501,200 ล้านรูปี หรือ 250,600 ล้านบาท โดยมีการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 10.7% ด้วยการขยายตัวในอัตราสูงแบบนี้จะทำให้ตลาดเสื้อผ้าเด็กในอินเดียมีมูลค่าพุ่งถึง 1.39 ล้านล้านรูปีหรือ 692,700 ล้านบาทในปี 2024 เลยทีเดียว โดยตลาดเสื้อผ้าเด็กผู้ชายจะมีสัดส่วน 52% สูงกว่าตลาดเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงมี 48% อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษหน้าคาดว่าตลาดเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะมีอัตราการขยายตัวมากกว่าตลาดเสื้อผ้าเด็กผู้ชาย โดยตลาดเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 11% ในขณะที่ตลาดเสื้อผ้าเด็กผู้ชายจะขยายตัวเฉลี่ย 10.4%

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ตลาดเสื้อผ้าเด็กในอินเดียขยายตัวอย่างรวดเร็วก็มีสาเหตุมาจากการที่ประชากรวัยเด็กมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจที่ดีขึ้น พ่อแม่และเด็กมีโอกาสได้รับข่าวสารมากขึ้นและกว้างขวางขึ้นจนทำให้เกิดความสนใจติดตามแนวโน้มใหม่ๆ ของแฟชั่นเด็ก การที่พ่อแม่ทำงานทั้งคู่ทำให้มีรายได้สองทางซึ่งส่งผลให้พ่อแม่รุ่นใหม่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น การมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปในต่างประเทศมากขึ้น และประเทศมีการพัฒนาสู่สังคมเมืองมากขึ้น ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคในอินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทันสมัยมากขึ้น ในขณะที่จีนเองกลับมีทิศทางตรงกันข้ามแม้ว่าประชากรจีนจะมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกำลังซื้อสูง แต่ด้วยอัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างมากอันเป็นผลมาจากนโยบายการควบคุมจำนวนประชากร ทำให้ตลาดเสื้อผ้าเด็กในอินเดียยิ่งน่าสนใจ

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเด็กของอินเดียส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่เรื่องการส่งออกมากกว่าตลาดภายในประเทศ แต่วันนี้สถานการณ์ในอินเดียได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง บริษัทเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจใหม่โดยหันกลับมาให้ความสำคัญกับตลาดเสื้อผ้าเด็กภายในประเทศมากกว่า โดยหลายรายได้มีการลงทุนเพื่อขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นและอีกหลายรายก็มีแผนการปรับการดำเนินงานด้านค้าปลีกเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดเด็กที่เติบโตอย่างรวดเร็วและคึกคัก ในขณะที่ธุรกิจเสื้อผ้าเด็กแบรนด์ดังจากทั่วโลกก็หันมาจับจ้องตลาดอินเดียกันแบบตาเป็นมันเลยทีเดียว

เพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจตลาดเสื้อผ้าเด็กในอินเดียได้ดียิ่งขึ้น ผมขอสรุปลักษณะตลาดของอินเดียจากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา Technopak แบบคร่าวๆ ได้ ดังนี้ครับ

ลูกย่อมสำคัญเสมอสำหรับพ่อแม่ อันนี้อาจจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปที่มีความรักลูกเสมอ ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งจากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าวพบว่า แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะไม่ดี แต่พ่อแม่ชาวอินเดียก็ยินดีที่จะลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก่อนที่จะพิจารณาลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูก และที่สำคัญก็คือ เด็กจะเติบโตเร็วทำให้ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่บ่อยๆ และเป็นความจำเป็นที่ต้องซื้อเพราะของเดิมคับเสียแล้ว โดยทั่วไปถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีหรือสถานะทางการเงินของพ่อแม่ไม่ดี ผู้บริโภคก็มักจะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาและคุณภาพย่อมเยาลงไปเป็นการทดแทน

โดยทั่วไปพ่อแม่มักจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกเสมอ ทั้งนี้ ในประเทศพัฒนาแล้วพ่อแม่มักจะให้ความสำคัญกับป้ายเตือนที่ติดมากับเสื้อผ้าที่ระบุว่า ทำมาจากวัสดุที่ติดไฟง่ายหรือไม่ หรือมีชิ้นส่วนของเสื้อผ้าที่เด็กอาจจะหยิบใส่ปากทำให้ติดคอได้ หรือสารเคมีที่ใช้ในการย้อมผ้า สำหรับตลาดอินเดียแล้วพ่อแม่ยังอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีพ่อแม่ชาวอินเดียบางส่วนที่เป็นผู้บริโภคในตลาดระดับบนที่หันมาให้ความสนใจกับความปลอดภัยของลูกเช่นเดียวกับผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้ว พ่อแม่ชาวอินเดียก็เหมือนกับพ่อแม่ทั่วโลกทั่วไปที่นิยมเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้าย เพราะคุณสมบัติในด้านการดูดซับเหงื่อและมีความนุ่มสบายซึ่งเหมาะสำหรับเด็ก

พ่อแม่ชาวอินเดียที่อยู่ในตลาดระดับบนนิยมเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม โดยเฉพาะเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงที่พ่อแม่ชาวอินเดียมักจะนิยมงานปักที่ละเอียดสวยงาม จึงสามารถกล่าวได้ว่าการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้

ตลาดเสื้อผ้าเด็กในอินเดียมีลักษณะพิเศษคือ นิยมสั่งผลิตแต่ละครั้งจำนวนไม่มาก โดยเฉพาะสินค้าสำหรับตลาดบน ทำให้มีความยุ่งยากมากกว่าตลาดเสื้อผ้าผู้ใหญ่ แต่ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในตลาดอินเดียได้ ดังนั้น ถ้าผู้ผลิตเสื้อผ้าเด็กรายใดสามารถปรับตัวเพื่อรับออเดอร์จำนวนน้อยสำหรับสินค้าคุณภาพสูงได้ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมาก

ขณะนี้มีแนวโน้มว่าผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเด็กในอินเดียเริ่มหันมาใช้ Private Label มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ที่ต้องการซื้อสินค้าราคาย่อมเยา

ผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเด็กในอินเดียเริ่มหันมาผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าเด็กแบบพื้นเมืองหรือที่เรียกว่า Ethnicwear มากขึ้น จากที่เคยสนใจเฉพาะเสื้อผ้าเด็กแบบตะวันตกเท่านั้น

ก็อยากจะฝากนักธุรกิจไทยว่าสินค้าเกี่ยวกับเด็กในอินเดียเป็นโอกาสที่มองเห็นกันแบบง่ายๆ เลย เพราะอินเดียเป็นประเทศเดียวที่ยังมีประชากรเด็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าไปลงทุนเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเด็กในตลาดอินเดียจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับ

ดูบทความทั้งหมดของ อดุลย์ โชตินิสากรณ์

แชร์ข่าว :
Tags: