จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

ดูบทความทั้งหมด

Think SmartBiz

4 มิถุนายน 2556
4,865

ก้าวข้ามหลุมพลางการพัฒนาตนเอง

มีเคล็ดลับ 8 ข้อ เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่า มีข้อไหนที่เราทำได้ดี ตรงกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ และเริ่มต้นทำมันเพื่อให้ได้ผลในวันนี้

ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร หรือแม้แต่ส่วนบุคคล การพัฒนาตนให้เป็นคนคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น


อีกทั้งยังมีจิตสำนึกที่จะดำเนินการสิ่งต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่องค์กรต่างๆต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง จนถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมด้วยการจัดระบบตัวเอง การบริหารเวลา และการจัดระบบงานให้ดำเนินการได้เป็นอย่างดี บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จนถึงการกำหนดชีวิตของตัวเราว่าต้องการอะไร ต้องการไปให้ถึงจุดใด และมีวิธีไปให้ถึงจุดนั้นได้อย่างไร


โดยอาจเริ่มต้นก้าวแรกด้วยการทำความเข้าใจตัวเองจนแน่ใจว่าว่ารู้จักตัวเองดีพอ (แทนที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปใส่ใจแต่เรื่องคนอื่นหรือสิ่งรอบตัว) จากนั้นมาต่อด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและกำหนดเป้าหมายในชีวิต การกระตุ้นจูงใจตัวเองเพื่อสร้างแรงขับดันภายในโดยไม่จำเป็นต้องรอสิ่งเร้าภายนอก ตลอดจนถึงการสร้างสมดุลให้กับตนเอง อันจะนำพามาซึ่งความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว(ครอบครัว)


ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครคาดการณ์อนาคตได้ แต่เกือบทุกคนมีฝันตลอดเวลา “เราจะไปอยู่ที่ไหน และจะเป็นอะไร” นั่นคือคำถามที่สะท้อนถึงจุดหมายที่คนค้นหา และมักจะพ่วงมาด้วยประโยคที่ว่า “ถ้าฉันได้เป็น CEO .......” หรือ “เมื่อฉันมีเงินมหาศาล .....” และตามด้วยประโยคที่ว่า “ฉันจะ ......” คำถามที่มักจะโดนถามกันเป็นประจำตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก “โตขึ้นจะเป็นอะไร” เมื่อโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น “จะเรียนต่อหรือสอบเข้าคณะอะไร” เมื่อจบการศึกษา “จะทำงานอะไร ทำงานที่ไหน” หรือแม้แต่เมื่อถึงวัยชราก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า “เกษียณแล้วจะทำอะไร” หรือ “จะใช้ชีวิตวัยเกษียณแบบไหน”


เพื่อให้เราสามารถเอาชนะหลุมพลางที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเรา จนทำให้เราสามารถก้าวข้าม หรือเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ไปสู่จุดหมายที่เป็นความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ หนังสือ Productivity: Winning in life ที่เขียนโดย Michael A. Podolinsky ได้ชี้แนะว่าเราควรจะปฏิบัติตนตาม 8 แนวทางเพิ่มผลิตภาพในตัวเรา (Eight Productivity Solution) ดังนี้


1.ประยุกต์ใช้แนวทางตามกฎพาร์กินสัน (Apply Parkinson’s law) เพราะกฎดังกล่าวพูดไว้ชัดว่า งานใดก็ตามที่ไม่มีกำหนดการ ไม่ระบุผู้รับผิดชอบ ไม่มีเป้าหมายที่คาดหวัง และไม่กำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ ไม่มีทางที่งานนั้นจะประสบความสำเร็จ หรือเสร็จสิ้นได้ ที่สำคัญเราไม่รู้จะวัดผล หรือติดตามความก้าวหน้าของมันได้อย่างไร


2.ยึดมั่นในงานประจำที่เราทำ และกฏเกณฑ์ที่มีอย่างเคร่งครัด (Stick to Routine and Regimen) จากงานศึกษาวิจัย หรือบทสัมภาษณ์บุคคลชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ มหาเศรษฐี นักลงทุน ผู้นำทางความคิด ผู้บริหาร พบว่าสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือ “วินัย” ในการที่จะทำในสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่า หรือไม่ทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ สมควรที่เราจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเราแล้วเดินหน้าทำมันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ


3.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ ปฏิบัติงานได้เสมอ (Carry Your Office with You) ไม่ว่าจะเวลาไหน สถานที่ใด หรืออยู่กับใคร ทุกที่เป็นสำนักงานที่พร้อมจะให้คุณสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เสมอ เพียงแค่คุณรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆที่อยู่รายรอบตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เอกสารและแหล่งความรู้ต่างๆ


4.เลือกใช้ระบบที่ถูกต้องแต่แรก (Choose the Right System) ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิต จะมีอยู่ 3 ระบบที่เกี่ยวข้องกับเรา ได้แก่ ระบบของพระเจ้า(เชื่อในฟ้าลิขิต) ระบบของคนอื่น(สิ่งที่บุคคลอื่นกำหนดขึ้นให้เรา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ญาติ เจ้านาย ครอบครัว) และระบบของเราเอง(เราเป็นผู้ออกแบบและกำหนดมันขึ้น) แน่นอนระบบหลังสุดย่อมเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับตัวเราที่สุด อย่าให้ระบบอื่นใดมามีอิทธิพลกำหนดและครอบงำตัวคุณ จนคุณไม่เป็นตัวของตัวเอง ด้วยการสร้างระบบของคุณและจัดสรรสิ่งต่างๆลงไปในระบบที่คุณสร้าง


5.มุ่งเน้น (Focus) บ่อยครั้งที่เราอาจจะสับสนวุ่นวาย และเสียเวลาไปกับหลากหลายภารกิจ งานด่วน งานสำคัญ งานไร้สาระแต่จำเป็นต้องทำ และงานที่ไม่มีคุณค่า เพียงแค่เราจัดลำดับความสำคัญ เราก็สามารถจะพุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนก่อนได้เสมอ


6.สร้างทางเลือกด้วยประโยค อะไรจะเกิดขึ้นถ้า (Use “What if …?”) ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหนังสือชื่อ Mining for Gold! Facilitation Skills to Unearth a Wealth of Ideas from Your Team จะพบเคล็ดลับที่นำไปสู่ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า เพียงแค่เราถามว่า “ถ้า (ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไข ข้อจำกัด) แล้ว คุณจะทำสิ่งนั้นได้อย่างไร” แทนที่จะก้มหน้าก้มตายอมจำนนกับมัน


7.ทำตัวเป็นผู้สนับสนุน (Be a Supporter) ถ้าเรายังต้องการการสนับสนุนจากคนอื่น เราก็ต้องเริ่มจากการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และให้การสนับสนุนคนอื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำก่อนโดยไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้ดู แล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนกลับมาในที่สุด


8.หยุดพักบ้าง (Take a Break) การทำอะไรก็ตามโดยไม่หยุดไม่พัก อาจเป็นผลเสียมากกว่าดี ลองหยุดพักสักครู่ ถอยห่างออกจากปัญหา แล้วมองย้อนกลับไปจากที่ไกลๆ มุมมองที่กว้างขึ้นกับสมองที่ได้รับการผ่อนคลาย มักนำมาซึ่งหนทางแก้ปัญหาที่ดีกว่าการจมอยู่กับปัญหานั้นๆ


หวังว่า 8 เคล็ดลับที่นำมาแบ่งปันให้ได้อ่านกันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ลองใช้มันเป็นกระจกส่องกลับไปที่ตัวเรา แล้วดูสิว่ามีสักกี่ข้อที่เราทำได้ทำดีแล้ว มีข้อไหนที่โดนใจและตรงกับสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ หลังจากนั้นก็เริ่มต้นทำมันอย่างไม่มีเงื่อนไข ทำวันนี้ได้ผลวันนี้

ดูบทความทั้งหมดของ จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

แชร์ข่าว :
Tags: