รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

ดูบทความทั้งหมด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอลัมนิสต์ประจำ "มองมุมใหม่"

16 เมษายน 2556
7,312

พวกก่อกวนการทำงาน (Disruptive Behavior)

เชื่อว่าท่านผู้อ่านคงมีความสุขในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาและคงพร้อมที่จะเริ่มทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับ

แต่ก็เชื่อว่ามีท่านผู้อ่านอีกจำนวนหนึ่งที่พอนึกถึงการกลับไปทำงานก็เริ่มปวดหัวขึ้นมา โดยเฉพาะเมื่อต้องไปทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเพื่อนร่วมงานเหล่านี้นอกจากจะไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับท่านแล้ว ยังเป็นพวกที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรอีกด้วย โดยเพื่อนร่วมงานที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้มักจะมีพฤติกรรมที่นำไปสู่ความเสียหายทั้งต่อเพื่อนร่วมงานหรือองค์กร ซึ่งในต่างประเทศเขาจะเรียกพฤติกรรมเหล่านี้ว่า Disruptive Behavior

พนักงานที่มีพฤติกรรมแบบ Disruptive Behavior นั้นจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ในหลายลักษณะครับ อาทิเช่น การพูดจา หรือ การแสดงกริยา ท่าทางที่ข่มขู่เพื่อนร่วมงานอื่นๆ หรือ การทำให้เพื่อนร่วมงานอื่นๆ ได้รับความอับอาย หรือ การแสดงพฤติกรรมที่ทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ บุคคลที่มีพฤติกรรมก่อกวนเหล่านี้อาจจะใช้คำพูด คำข่มขู่ ความดังของเสียง หรือ การยกกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ มาทำให้ทั้งเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือ ลูกน้องไม่สามารถทำงานได้ด้วยความสุข ซึ่งคนเหล่านี้เราอาจจะพบเห็นได้ในองค์กรโดยทั่วไป

คนเหล่านี้ (ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบ Disruptive Behavior) มักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความเข้าใจผิดว่าตนเองเก่ง ฉลาด หรือ ถูกต้อง คนเหล่านี้มักจะมีวิธีการในการพูดหรือการทำให้ตนเองดูเหมือนจะถูกต้อง ซึ่งในช่วงแรกเพื่อนร่วมงานที่ยังตามพฤติกรรมของคนเหล่านี้ไม่ทันอาจจะคล้อยตามไปด้วย แต่เมื่อทำงานร่วมกันไปสักระยะหนึ่งแล้วจะพบเห็นถึงเนื้อในที่แท้จริงของบุคคลเหล่านี้

พวก Disruptive Behavior นั้นมักจะมีความสามารถในการก่อกวนทั้งเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือ แม้กระทั่งลูกน้อง ให้ได้รับความอึดอัด คับข้อง เกิดความไม่สบายใจในการทำงาน และสุดท้ายส่งผลต่อการทำงานขององค์กรโดยรวม พวก Disruptive Behavior นั้น สามารถที่จะทำให้การทำงานของคนทำงานทั่วๆ ไปหยุดชะงักโดยไม่รู้ตัว หรือ จะต้องทำในสิ่งที่ไม่ควรจะต้องทำ ทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร

คำถามสำคัญคือจะทำอย่างไรกับพนักงานที่มี Disruptive Behavior? การให้พนักงานออกจากงานนั้นอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ หลายครั้งพนักงานที่มีพฤติกรรมที่เป็น Disruptive นั้นอาจจะเป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น แต่เขาอาจจะมีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพ หรือ ปัญหาทางจิต ที่ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

ถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านจะต้องเลือกแล้วนะครับว่าระหว่างการรักษาพนักงานที่เก่ง และมีความสามารถ แต่มีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งส่งผลเสียต่อเพื่อนร่วมงานคนอื่น หรือ ต่อองค์กร กับการปล่อยเขา หรือ เธอให้ออกไป ถ้าท่านผู้อ่านเลือกที่จะเก็บบุคคลเหล่านี้ไว้ หรือ อาจจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจำใจทำงานร่วมกับบุคคลที่มี Disruptive Behavior แล้ว คำถามต่อมาคือจะทำงานร่วมกับบุคคลเหล่านี้ต่อไปได้อย่างไร?

ถ้าตอบแบบกวนๆ คงตอบว่าต้อง “ทำใจ” ครับ เนื่องจากเราไม่สามารถขจัดคนเหล่านี้ออกไปได้จากองค์กร แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเหล่านี้ เราก็คงต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่ Disrupt ว่ามาจากสิ่งใด? ส่วนใหญ่ที่พบเจอจะพบว่าคนเหล่านี้มักจะแสดงพฤติกรรมก่อกวนเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจ หรือ ทำให้ตนเองมีความสำคัญขึ้นมาในองค์กร

นักจิตวิทยาระบุว่าคนเหล่านี้จะมีปัญหาทางจิตอย่างอ่อนๆ ในเรื่องของการต้องการได้รับการยอมรับ การยกย่อง การให้ความสำคัญ และเพื่อให้ได้รับการยอมรับและยกย่องตามที่ตนเองต้องการ ก็จะแสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่การก่อกวนทั้งเพื่อนร่วมงานและองค์กร หนทางในการแก้ปัญหาประการหนึ่งก็คือการยกย่อง ยอมรับ ต่อบุคคลเหล่านี้เสีย พฤติกรรมที่ก่อกวนก็จะหายไป อย่างไรก็ดีใช่ว่าเราจะสามารถยอมรับและยกย่องต่อคนเหล่านี้ได้ทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นผิดหลักการ ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เราก็อาจจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่และร่วมทำงานกับคนประเภทนี้ เพียงแต่อาจจะต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวไปตามพฤติกรรมที่ก่อกวนของคนเหล่านี้ครับ

สุดท้ายองค์กรมีอีกวิธีในการป้องกันไม่ให้คนที่มีพฤติกรรม Disruptive เข้ามาทำงานในองค์กรครับ นั้นคือในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานนั้น นอกเหนือจากการพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และ ประสบการณ์แล้ว การทดสอบทางจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาวะทางจิตก็เป็นสิ่งสำคัญครับ

ดูบทความทั้งหมดของ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

แชร์ข่าว :
Tags: