ภาณุพันธุ์ - ภูมิภัทร อุดมสุวรรณกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย ด้าน M&A ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น เทคโนโลยี และพลังงาน แบ่งปันความรู้และข้อสังเกตผ่านคอลัมน์ Business & Technology Law
ติดต่อ [email protected]