วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
คอลัมนิสต์ประจำ "ผู้นำยุคสุดท้าย"

 • 7 มกราคม 2564

  ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

  ผมจำได้ว่า วันที่ผมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ (พ.ศ.2516) คุณพ่อผมยังใช้ “ลูกคิด” ในการทำมาค้าขายอยู่เลย

 • 24 ธันวาคม 2563

   ‘ผู้นำ’กับความเชื่อมั่น

  Good Governance หรือ Corporation Governance ในภาษาไทยมักใช้กันว่า ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หรือใกล้เคียงนี้)

 • 10 ธันวาคม 2563

  เทคโนโลยี กับ นวัตกรรม

  ผู้นำองค์กรต่างๆ จะต้องให้ความสำคัญกับ การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการใช้ 'เทคโนโลยี' ที่เหมาะสม และ สร้าง 'นวัตกรรม' ที่แปลกใหม่เป็นเครื่องมือ

 • 26 พฤศจิกายน 2563

  ผู้นำยุคสุดท้าย:ต้องเรียนรู้และปรับปรุงอยู่เสมอ

  ผมเชื่อว่า คำถามที่ ผู้ตาม ทุกคนอยากได้คำตอบ ก็คือ อะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ (นอกจากคำตอบ 'ต้องเก่งกับเฮง')

 • 12 พฤศจิกายน 2563

  องค์กร 100 ปี

  “ผู้ก่อตั้งองค์กร” ต่างมีความหวังให้องค์กรที่สร้างขึ้นมาอยู่ยงคงกระพัน ประกอบกิจการจนชั่วลูกชั่วหลาน

 • 29 ตุลาคม 2563

  'ผู้นำ' รู้จริงจึ่งปรับปรุงงานได้

  ผมเชื่อเสมอว่า “คนที่ปรับปรุงงานใดๆ ให้สำเร็จได้ จะต้องรู้จริงในงานนั้นๆ” ข้อคิดข้างต้นนี้ครอบคลุมถึงผู้บริหาร ผู้นำ ขององค์กรในระดับต่างๆ

 • 15 ตุลาคม 2563

  'ทำไป ปรับไป' เพื่อเป้าหมาย

  ทุกองค์กรต่างต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการทำงาน โดยอาศัยแนวความคิดในเรื่อง Agile

 • 1 ตุลาคม 2563

  ผู้นำยุคสุดท้าย

  ผมเชื่อว่า “ผู้นำทุกยุคทุกสมัย” ก็มีคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมือนๆ กัน