วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
คอลัมนิสต์ประจำ "ผู้นำยุคสุดท้าย"

  • 15 ตุลาคม 2563

    'ทำไป ปรับไป' เพื่อเป้าหมาย

    ทุกองค์กรต่างต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการทำงาน โดยอาศัยแนวความคิดในเรื่อง Agile

  • 1 ตุลาคม 2563

    ผู้นำยุคสุดท้าย

    ผมเชื่อว่า “ผู้นำทุกยุคทุกสมัย” ก็มีคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมือนๆ กัน