แอนดี้ เฉี่ย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี (ไทย)