แอนดี้ เฉี่ย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี (ไทย)

  • 28 สิงหาคม 2563

    4 ปัจจัยต่อยอดความสำเร็จธุรกิจครอบครัว

    ธุรกิจครอบครัวมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม โดยธุรกิจครอบครัวคิดเป็น 80% ของจีดีพีของประเทศ