สุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)
www.facebook.com/ftichairman
คอลัมนิสต์ ประจำ "Think Forward"