ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
คอลัมนิสต์ สมการความคิด

 • 22 กรกฎาคม 2564

  จบ...แต่ไม่จบ

  การถ่ายทอดสดทุกคู่ในการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 คือปัจจัยสำคัญกระตุ้นให้การเล่นพนันฟุตบอล กระจายวงกว้างขึ้นอย่างมิอาจปฏิเสธ

 • 17 มิถุนายน 2564

  โจทย์สนุก...กระตุกความคิด

  บทความนี้จะยกตัวอย่างเป็นโจทย์ให้ผู้อ่านได้ลองร่วมสนุก กระตุกความคิดในการหาคำตอบ อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการบริหารสมองกันอีกสักครั้ง

 • 19 พฤษภาคม 2564

  EQ ... สิ่งที่ต้องมี

  EQ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่มนุษย์เราพึงมี เพราะจะเป็นตัวส่งเสริมให้บุคคลนั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายชีวิตที่วางไว้ได้

 • 21 เมษายน 2564

  ความเห็นต่าง...สร้างความรู้

  ภารกิจหลักของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) คือ การวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย

 • 24 มีนาคม 2564

  การตลาด ห้า (จุด) ศูนย์...การตลาดที่ไม่ 'สูญ'

  แนวคิดการตลาด 5.0 กำลังเป็นที่กล่าวขานอย่างยิ่งในแวดวงนักการตลาด ทั้งนี้เป็นเพราะหนังสือเรื่อง Marketing 5.0 Technology for Humanity

 • 24 กุมภาพันธ์ 2564

  อธิบายให้หายข้องใจ  (อีกครั้ง)

  กรณี ซี.พี.กับเทสโก้ ยังคงต้องอธิบายอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อสงสัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตอย่างมีเงื่อนไขของ กขค.เสียงข้างมาก

 • 27 มกราคม 2564

  อธิบายให้หายข้องใจ

  กรณีการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมนท์ กับ เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) ก่อให้เกิดการวิพากษ์ และนำไปสู่คำถามมากมายในสังคม

 • 30 ธันวาคม 2563

  ใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า...ให้เป็นอาวุธ!

  กรณีการควบรวมธุรกิจระหว่างซีพีและเทสโก้ ส่งผลให้คนไทยจำนวนไม่น้อยหันมาให้ความสนใจต่อ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

 • 2 ธันวาคม 2563

  ผูกขาดตลาด VS. อำนาจเหนือตลาด...เหมือนหรือต่าง?

  นิยาม ตลาดผูกขาด (Monopoly) หรือการผูกขาดตลาด ในทางเศรษฐศาสตร์คือ ตลาดที่มีผู้ผลิต/ผู้ขายรายเดียว ซึ่งจะถูกเรียกว่า ผู้ผูกขาด (Monopolist)

 • 9 พฤศจิกายน 2563

  ความเป็นอิสระ...ของ กขค.

  คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน ซึ่งนายกฯ แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ภายใต้ พรบ.การแข่งขันทางการค้า

 • 7 ตุลาคม 2563

  ชู 3 นิ้ว...สู้ความไม่เป็นธรรม

  เป็นที่ทราบในวงกว้างว่าพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกลไกการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทางธุรกิจ

 • 9 กันยายน 2563

  ต้องช่วยกัน...สร้างความเป็นธรรม

  หลังจากสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ที่เคยสังกัดภายใต้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้แยกตัวออกมาเป็น

 • 13 สิงหาคม 2563

  “ฮั้ว”...มีหรือจะไม่ผิด

  “ฮั้ว” ตามหลักคิดของการแข่งขันทางการค้า

 • 15 กรกฎาคม 2563

  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ไม่ติด COVID-19

  ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญกับ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ของประเทศตนเป็นอย่างยิ่ง