สมบัติ นราวุฒิชัย

เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน