ศิวกร ทองหล่อ

Wealth Manager TISCO Wealth

  • 20 กุมภาพันธ์ 2561

    ลงทุนในสภาวะ Healthy Correction

    อาจมีปัจจัยบางอย่างที่นักลงทุนกังวลจนสามารถลุกลามไปจนถึงขั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้