นริศ สถาผลเดชา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร TMB Analytics