พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ประธานสถาบันไทยพัฒน์ : คอลัมน์ Sustainpreneur : Email : [email protected]

 • 17 กรกฎาคม 2564

  โฉมหน้าสำนักงานหลังโควิด

  ปรากฏการณ์ของโควิดได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางและรูปแบบการทำงานในอนาคตที่จะเปลี่ยนโฉมไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง

 • 3 กรกฎาคม 2564

  ผลตอบแทนหุ้น ESG ครึ่งปีแรก

  ผลตอบแทนรวม (Total Return) ในครึ่งปีแรกของปีนี้ พบว่า Thaipat ESG Index (THAIESGT) ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 14.45%

 • 19 มิถุนายน 2564

  120 วัน ธุรกิจต้องเตรียมอะไร

  120 วัน จะเป็นบทพิสูจน์การทำงานของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 • 5 มิถุนายน 2564

  จะ ‘หยุด’ หรือ ‘อยู่’ กับโควิด

  การขับเคลื่อนของภาคธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการคงอยู่ของโควิด

 • 22 พฤษภาคม 2564

  24 หุ้นน่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging

  บจ.ถูกยกระดับเพิ่มขึ้น จากความต้องการของผู้ลงทุนในกลุ่มคาดหวังจะใช้การลงทุนเป็นเครื่องมือผลักดันให้บริษัทมีการดำเนินงานที่ส่งผลดีต่อโลก

 • 8 พฤษภาคม 2564

  สร้างภาวะพร้อมผันให้องค์กร

  ปี64 ไทยเผชิญความท้าทายหลายด้าน ในด้านเศรษฐกิจ ผลพวงจากการระบาดของโควิดระลอกสามในประเทศ ทำให้ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจขยายตัว 1.0-2.0%

 • 24 เมษายน 2564

  ธุรกิจเตรียมรับแรงกระแทกใหญ่ !

  ทางเดียวที่ภาคธุรกิจทำได้ไม่มีทางเลือกอื่น คือ สร้างภาวะพร้อมผันให้เกิดขึ้นในกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับที่มากหรือน้อย

 • 10 เมษายน 2564

  โควิดมาใหม่ ธุรกิจจะไปทางไหน

  การระบาดในครั้งนี้ ยิ่งเป็นตัวเร่งเร้าให้ภาคธุรกิจ ต้องหันมาใช้เครื่องมือดิจิทัล เป็นช่องทางในการติดต่อ ทำธุรกรรม นำเสนอสินค้าและบริการ

 • 27 มีนาคม 2564

  Regenerative Business : ธุรกิจเกื้อโลก

  วันที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจำกัดที่โลกสามารถฟื้นฟูหรือสร้างขึ้นใหม่ (Regenerate) หรือที่เรียกว่า วันเกินกำลังโลก

 • 13 มีนาคม 2564

  4C : ส่วนประสมการแข่งขันข้ามสนาม

  ธุรกิจซึ่งได้รับโอกาสจากสถานการณ์โควิด จำต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือคู่แข่งขันรายใหม่ที่เป็นผลิตผลจากส่วนประสมการแข่งขัน

 • 27 กุมภาพันธ์ 2564

  6 ทิศทาง CSR ปี 2564

  รากฏการณ์โควิด จะเป็นภัยคุกคามต่อการทำธุรกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ได้สร้างช่องทางใหม่แก่ธุรกิจในหลายสาขา

 • 13 กุมภาพันธ์ 2564

  COVID Effect ยังอยู่ (ยาว)

  ผลพวงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทิ้งร่องรอยความเสียหาย และผลตกค้างหลายเรื่องเป็นการถาวร รวมถึงพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่จำต้องปรับเปลี่ยน !

 • 30 มกราคม 2564

  กิจการสื่อสารความยั่งยืนกันอย่างไร

  ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนไทยที่จัดทำรายงานความยั่งยืน หรือรายงานที่ใกล้เคียงในชื่ออื่น เป็นจำนวนราวหนึ่งในสามของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

 • 16 มกราคม 2564

  ปีแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นที่กล่าวถึงในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาในฐานะ 'อนาคตของเศรษฐกิจโลก'