พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ประธานสถาบันไทยพัฒน์ : คอลัมน์ Sustainpreneur : Email : [email protected]

 • 29 มีนาคม 2563

  โควิด 19: ESG กระทบโลก กระเทือนธุรกิจ

  ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

 • 15 มีนาคม 2563

  Checklist ธุรกิจ รับมือ COVID-19

  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว

 • 1 มีนาคม 2563

  6 ทิศทาง CSR ปี 63

  เมื่อปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ ได้ประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR

 • 16 กุมภาพันธ์ 2563

  ธุรกิจในโหมดตั้งรับและปรับตัว

  ขึ้นต้นปี ค.ศ.2020 ผ่านมาเพียงเดือนครึ่ง โลกดูเหมือนจะมีแต่ความท้าทายใหม่ๆ ที่ไม่มีใครสามารถคาดคิดไว้ล่วงหน้า

 • 2 กุมภาพันธ์ 2563

  วาระใหม่แห่งความยั่งยืน

  แนวคิด Social Business ที่ ศ.มูฮัมหมัด ยูนุส เป็นผู้ริเริ่มขึ้น บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

 • 19 มกราคม 2563

  3 ธีมความยั่งยืน ปี 63

  ปี ค.ศ.2020 ที่เริ่มต้นขึ้น ถือเป็นปีแรกเริ่มของทศวรรษ 2020 ที่โลกต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน

 • 5 มกราคม 2563

  2020 : ปีแห่งการเป็นผู้ประกอบความยั่งยืน

  ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญๆ ในแวดวงธุรกิจกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่ควรหยิบยกมากล่าวถึงอยู่ 4 เหตุการณ์

 • 22 ธันวาคม 2562

  84 องค์กรร่วมขับเคลื่อน SDGs เป้าที่ 12.6

  จากฐานข้อมูล GRI Sustainability Disclosure Database (SDD) ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลรายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการทั่วโลก

 • 8 ธันวาคม 2562

  Social Business ธุรกิจในทศวรรษ 2020

  ศ.มูฮัมมัด ยูนุส ผู้บุกเบิกแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ได้นิยาม Social Business ไว้ว่า เป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

 • 24 พฤศจิกายน 2562

  ธรรมาภิบาลในทศวรรษ 2020

  เรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทย ได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นวาระสำคัญระดับชาติ ในสมัยที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ปี 2540 

 • 10 พฤศจิกายน 2562

  Big (Sustainability) Data

  เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี หนึ่งในกิจกรรมที่องค์กร โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ ทำในช่วงเวลานี้ คือ การประมวลการดำเนินการด้านความยั่งยืน

 • 28 ตุลาคม 2562

  การสร้างตัวแบบธุรกิจเพื่อสังคม

  สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมต้องไปบรรยายที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในวิชาการสื่อสารทางธุรกิจ หัวข้อเรื่อง “แนวคิดและการทำแผนธุรกิจเพื่อสังคม” 

 • 13 ตุลาคม 2562

  คนบนฟ้า

  วันนี้เป็นวันครบรอบปีที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอน้อมรำลึกถึงพระองค์

 • 29 กันยายน 2562

  SDC:ประชาคมธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

  จากผลการประเมินด้านความยั่งยืนของ RobecoSAM หน่วยงานสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ผู้รับหน้าที่ประเมินเพื่อคัดเลือกบริษัทที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live