สุรีรัตน์ สุรเดชะ

สุรีรัตน์ สุรเดชะ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
E-mail: [email protected]

  • 28 กุมภาพันธ์ 2556

    ร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาชาติ

    ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะสามารถเข้าไปลงทุนในกิจการสาธารณูปโภค อย่างไฟฟ้า น้ำประปา ถนน ทางด่วน สนามบิน หรือแม้แต่เขื่อนก็ยังได้