รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารชูเทคโนโลยีการแพทย์ พร้อมให้บริการปี 67

รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารชูเทคโนโลยีการแพทย์ พร้อมให้บริการปี 67

มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เปิดโมเดลโรงพยาบาลแห่งอนาคต ดึงฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าผสานเทคโนโลยีการแพทย์หลากหลาย ยกระดับการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) พร้อมให้บริการปี 67

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ตั้งเป้าให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของไทย

โดยการใช้เทคโนโลยีแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยทางการแพทย์หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลการดูแลสุขภาพ (Healthcare Big data) เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการรักษาในอนาคต

โรงพยาบาลฯ มีจุดเด่นด้านการพัฒนาวิจัย และผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ที่ผ่านมา โรงพยาบาลฯ ได้นำร่องผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow ช่วยผู้ป่วยในช่วงภาวะวิกฤตแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ปีที่ผ่านมา

          ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีหน่วยให้บริการทางการแพทย์เพียง 13,125 แห่ง แต่มีประชากรไทยทั้งหมด 66,161,033 คน ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล

นอกจากนี้ โรงพยาบาลหลายแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดหา นำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาสูงจากต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยต้องเสียงบประมาณการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารชูเทคโนโลยีการแพทย์ พร้อมให้บริการปี 67

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

มูลนิธิโรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการให้บริการทางแพทย์ของไทยให้ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

โดยผสานองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชา ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เองภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างชาติ และสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ในราคาที่ถูกลง

นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัยไทยอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยและภูมิภาคอาเซียน

  โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สร้างบนพื้นที่รวมกว่า 14,000 ตารางเมตร จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง ให้บริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีล้ำสมัยทางการแพทย์หลากหลายช่วยเพิ่มศักยกาพและขยายขอบเขตการรักษาให้สามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 

รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารชูเทคโนโลยีการแพทย์ พร้อมให้บริการปี 67

ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบฐานข้อมูลดูแลสุขภาพ (Healthcare Big Data) ช่วยติดตามผลการรักษา และนำข้อมูลไปใช้เป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และวิธีการรักษาผู้ป่วยในโรคเดียวกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต การให้บริการสอบถามปัญหาสุขภาพทั่วไป การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น

ตลอดจนให้แนวทางการรักษาโรคผ่านช่องทางการสื่อสารอัตโนมัติแชตบอต (Chatbot) ที่พัฒนาด้วยระบบเอไอ (AI) ช่วยลดการเสียเวลาเดินทางพบแพทย์ของคนไข้

ดังนั้น เมื่อโรงพยาบาลฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะไม่ได้สร้างประโยชน์กับผู้ที่มาใช้บริการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่โรงพยาบาลฯ จะทำหน้าที่ศึกษาวิจัย เผยแพร่นวัตกรรมทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศไปสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทยทุกคน

    มูลนิธิโรงพยาบาลฯ ประสบความสำเร็จในการผลิต "เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow" เครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง ที่มาพร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล ราคาถูกกว่านำเข้ากว่า 3-4 เท่า มีประสิทธิภาพช่วยพยุงการหายใจของผู้ป่วยปอดอักเสบ และภาวการณ์หายใจบกพร่อง ช่วยให้แพทย์ติดตามภาวะการหายใจล้มเหลวได้

ซึ่ง มูลนิธิฯ ได้ผลิตและแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในสภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 ที่ผ่านมา

ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และจะเป็นต้นแบบการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ต่อไปในอนาคต

 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ หมายเลขบัญชี  693-0-32393-4 

หากประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินโปรดแจ้งและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ไอดี @kmitlhospital  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-454-8160 , 092-548-2640 และ 02-329-8000 ต่อ 3146  และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร  พร้อมความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ www.kmchf-pp.org  และเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL