ปิดฉากงาน "SME - GP Day" คาดทำเศรษฐกิจพุ่งกว่า 100 ล้านบาท

ปิดฉากงาน "SME - GP Day" คาดทำเศรษฐกิจพุ่งกว่า 100 ล้านบาท

ปิดฉากงาน "SME - GP Day" คาดเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท สะท้อน "รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย" ได้ผลจริง

ปิดฉากไปแล้วกับงาน "SME – GP Day" โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดขึ้นตามมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 6 อิมแพค เมืองทองธานี ต่อยอด "รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย" ทำเศรษฐกิจพุ่งกว่า 100 ล้านบาท

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า การจัดงาน SME - GP Day สามารถสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ให้หันมาสนใจการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ MSME ที่มีสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน มีการจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงโอกาสเชิงพาณิชย์มากกว่า 1,000 คู่ สสว. คาดการณ์ว่า จะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งจากการจำหน่ายสินค้าภายในงาน และจากการจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จที่ สสว. ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่าย ตามคำขวัญ "รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย"

ปิดฉากงาน "SME - GP Day" คาดทำเศรษฐกิจพุ่งกว่า 100 ล้านบาท

ผอ.สสว. เผยอีกว่า การจัดงาน SME - GP Day ตามมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ MSME ที่ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ thaismegp ที่ปีงบประมาณ 2564 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีมูลค่ามากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท และมีการเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ จนถึงการจัดงาน SME - GP Day มีผู้ประกอบการ MSME ลงทะเบียนในระบบแล้วมากกว่า 138,000 ราย และ สสว. ยังมั่นใจว่าในปลายปีนี้ จะมีผู้ประกอบการ MSME ลงทะเบียนในระบบไม่น้อยกว่า 140,000 ราย

"สสว. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ MSME ขึ้นทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่าย ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSME โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ทั่วประเทศก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ" ผอ.สสว. ทิ้งท้าย

ปิดฉากงาน "SME - GP Day" คาดทำเศรษฐกิจพุ่งกว่า 100 ล้านบาท ปิดฉากงาน "SME - GP Day" คาดทำเศรษฐกิจพุ่งกว่า 100 ล้านบาท