TIPH ส่งบริษัทลูก (TIP IB) เข้าซื้อกิจการเอราวัณประกันภัย 80%

TIPH ส่งบริษัทลูก (TIP IB) เข้าซื้อกิจการเอราวัณประกันภัย 80%

TIPH ส่งบริษัทลูก (TIP IB) เข้าซื้อกิจการเอราวัณประกันภัย 80% เตรียมปรับโฉมเป็นบริษัทประกันภัยดิจิทัล 100% แห่งแรกของประเทศไทย

ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทิพย ไอบี จำกัด หรือ TIP IB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH

TIPH ส่งบริษัทลูก (TIP IB) เข้าซื้อกิจการเอราวัณประกันภัย 80%

โดยหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้ TIP IB เข้าถือหุ้นสามัญของ บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และจะทำให้ บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ TIPH สำหรับการเข้าลงทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นบริษัทประกันภัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Pure Digital Insurance Company) แห่งแรกของประเทศไทย

TIPH ส่งบริษัทลูก (TIP IB) เข้าซื้อกิจการเอราวัณประกันภัย 80%

สำหรับบริษัทประกันภัยดิจิทัลแห่งใหม่ จะใช้ชื่อว่า “InsurVerse” พร้อมเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบภายในปี 2565 นี้ โดยตั้งเป้าที่จะทำกำไรให้ได้ทันทีหลังจากเริ่มดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะเดินหน้าผลักดันเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป

TIPH ส่งบริษัทลูก (TIP IB) เข้าซื้อกิจการเอราวัณประกันภัย 80%