ม.ศิลปากร โชว์ผลงานนักศึกษาในโลกเมตาเวิร์ส

ม.ศิลปากร โชว์ผลงานนักศึกษาในโลกเมตาเวิร์ส

ม.ศิลปากร ผนึก Radio Caca ปฏิวัติโลกการศึกษาครั้งสำคัญ สอดรับกระแสเมตาเวิร์ส พร้อมแสดงผลงานนักศึกษาในโลกเสมือน USM Metaverse นำเสนอศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ มีกลิ่นอายของความเป็นไทยผสมผสานเข้ากับศิลปะแบบดิจิทัลสู่ระดับสากล

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะสถาบันการศึกษาที่สร้างบัณฑิตป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ 

เช่นเดียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่ “มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก” เจ้าของ“เฟซบุ๊ค” ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “เมตา (Meta)” ทำให้โลกอนาคตใหม่เรียกว่า เมตาเวิร์ส (Metaverse) นับเป็นปรากฏการณ์และการปฏิวัติครั้งสำคัญของโลกดิจิทัลอีกครั้ง 
 

ล่าสุด มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมเมตาเวิร์ส โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงานนักศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะถ่ายทอดในโลกเมตาเวิร์ส

ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ทางคณะไอซีที ของศิลปากร เล็งเห็นแนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านสื่อเสมือนจริง ที่จะเข้ามามีบทบาทสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกปัจจุบันในหลากหลายมิติ และมองถึงประโยชน์และการสร้างคุณค่าที่จะเกิดขึ้นภายในสังคม ครอบคลุมไปถึงด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การแพทย์ สื่อสารสนเทศ 

ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมสื่อเสมือนจริง Immersive Media Lab หรือ IML SU ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงภายหลังที่ “เฟซบุ๊ค” ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “เมตา (Meta)” ทำให้โลกอนาคตใหม่เรียกว่า เมตาเวิร์ส (Metaverse) 

ดังนั้น ความสนใจของทั่วทั้งโลกจึงมุ่งไปที่เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) และเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) ถือเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญของเมตาเวิร์ส 

ม.ศิลปากร โชว์ผลงานนักศึกษาในโลกเมตาเวิร์ส

ภาพ ชัยชาญ ถาวรเวช

ล่าสุด ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับทาง Radio Caca พร้อมการเปิดตัวครั้งแรกใน USM Metaverse เพื่อสร้างพื้นที่การศึกษาบนโลกเสมือนจริง ซึ่งในการร่วมมือครั้งนี้ทั้งสองคณะได้เข้าร่วมพัฒนาเมตาเวิร์ส โดยทั้งนี้ทางคณะจะจัดนิทรรศการโชว์ผลงานจากนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ภายในเมตาเวิร์ส นำเสนอศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ มีกลิ่นอายของความเป็นไทยผสมผสานเข้ากับศิลปะแบบดิจิตอลสู่ระดับสากล 

นอกจากนี้ภายหลังการประกาศของทาง Radio Caca ที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลก อาทิเช่น Cambridge University (UK), Princeton University (USA) และ Hong Kong University (Asia) ไปก่อนหน้านี้ ปลุกกระแสให้มหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกเข้ามาสนใจเรื่องเมตาเวิร์ส Blockchain Web3.0 กันมากขึ้น 

ม.ศิลปากร โชว์ผลงานนักศึกษาในโลกเมตาเวิร์ส

ภาพ ณัฐพร กาญจนภูมิ 

รวมทั้งยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยที่ได้จับมือร่วมกับ Radio Caca เข้าร่วมพัฒนาทางด้านการศึกษา การจัดนิทรรศการ โชว์ผลงานจากนักศึกษา การทำ Workshop รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับเมตาเวิร์ส Blockchain และ Web 3.0 สู่บุคลากรที่สนใจและมีวิสัยทัศน์เดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสื่อเสมือนจริง  Immersive Media Lab (IML SU) ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย  (Reinventing University System) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้สื่อเสมือนจริง   (Immersive Media) ของประเทศไทย  

รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาและวิจัยร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน

ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเชิงธุรกิจ และเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรในประเทศให้ตอบโจทย์ตลาด และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรในภาคการศึกษา นักศึกษา และภาคอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์