เฟ้นหา “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ส่งประกวดเวทีระดับโลก

เฟ้นหา “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ส่งประกวดเวทีระดับโลก

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัด “ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ในคอนเซปต์ “บรรจุภัณฑ์วิถีใหม่...ที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดเวทีออกแบบระดับโลก

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center : Thai – IDC ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ProPak Asia 2022 งานสินค้าอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหาร, เครื่องดื่ม, เภสัชกรรม, เครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภคบริโภค จัด ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย คอนเซปต์ บรรจุภัณฑ์วิถีใหม่...ที่ยั่งยืน

เฟ้นหา “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ส่งประกวดเวทีระดับโลก    ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

เวทีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย “ThaiStar Packaging Awards 2022" (ไทยสตาร์ แพคเกจจิ้ง อวอร์ด 2022) ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท

เฟ้นหา “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ส่งประกวดเวทีระดับโลก  และเป็นโอกาสในการร่วมประกวดเวทีออกแบบระดับโลกอย่าง World Star Packaging Award 2022  

โดยคอนเซปต์งานออกแบบปีนี้คือ Sustainability for Next Normal บรรจุภัณฑ์วิถีใหม่...ที่ยั่งยืน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ –  30 เมษายน 2565

เฟ้นหา “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ส่งประกวดเวทีระดับโลก การประกวด ThaiStar Packaging Awards 2022 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบไทย นักศึกษา ได้มีพื้นที่สำหรับแสดงศักยภาพผ่านการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์  การขนส่ง ตลอดจนเพื่อสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น ซึ่งโจทย์ในการประกวดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

เฟ้นหา “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ส่งประกวดเวทีระดับโลก

ประเภทของการประกวด

1  ประเภทนักเรียน นักศึกษา ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สําหรับสินค้าทั่วไป : ST

Student - Package (Prototype) เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทใดก็ได้ที่ออกแบบและ ผลิตต้นแบบขึ้นใหม่

เฟ้นหา “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ส่งประกวดเวทีระดับโลก 2   บริษัท ผู้ประกอบการ หน่วยงาน (บรรจุภัณฑ์ที่มีวางจําหน่ายในท้องตลาดแล้ว)

• บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สําหรับสินค้าทั่วไป: CP

• บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สําหรับสินค้าทั่วไป: TP

• บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับสินค้าทั่วไป: EP

•  สื่อและบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการขาย: POP

•  วัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ: PMC

เฟ้นหา “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ส่งประกวดเวทีระดับโลก 3    ประเภทนักออกแบบอิสระ

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ยังไม่มีวางจําหน่ายในท้องตลาด สําหรับสินค้าทั่วไป : ND New Design - Package (Prototype) เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทใดก็ได้ ที่ออกแบบและผลิตต้นแบบขึ้นใหม่

เฟ้นหา “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ส่งประกวดเวทีระดับโลก ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานประกวด Online (ภาพ + VDO clip) ได้ทาง www.propakasia.com 

เฟ้นหา “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย” ส่งประกวดเวทีระดับโลก

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ –  30 เมษายน 2565 สอบถาม FB: ThaiStar Packaging Awards และ FB: กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โทร.06 1423 4926 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)