MEA ร่วมกับ ม.อ. จัดงาน DEMO DAY ประกวดนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

MEA ร่วมกับ ม.อ. จัดงาน DEMO DAY ประกวดนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงาน DEMO DAY ประกวดนวัตกรรมด้านการขับเคลื่อนพลังงานอัจฉริยะ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน DEMO DAY ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท (ประตูน้ำ)

MEA ร่วมกับ ม.อ. จัดงาน DEMO DAY ประกวดนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่าง MEA และอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการจัดโครงการนวัตกรรม MEA Hackathon for Smart Energy 2021 Theme : IoT Solutions for Smart Energy System ซึ่งเป็นการแข่งขันนวัตกรรมด้านการขับเคลื่อนพลังงานอัจฉริยะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ในครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดผลงานจากผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 80,000 บาท เพื่อให้เกิดการนำไอเดียใหม่ ๆ ไปศึกษาประยุกต์ใช้จริง และพร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครของ MEA

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

  • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ทีม P2E จากผลงานอุปกรณ์ตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของหม้อแปลงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
  • รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ทีม Demolution จากผลงานอุปกรณ์ Low Voltage Smart Fuse Sensor ผลิตภัณฑ์ที่มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการลัดวงจรและทราบตำแหน่งที่เกิดการลัดวงจร
  • รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม เจนใหม่ไฟแรงเวอร์ จากผลงานอุปกรณ์ Safety MEA(n) U อุปกรณ์ลดความเสียหายที่เกิดกับเสาไฟฟ้า 
  • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Royal Flush จากผลงานระบบตรวจจับและทำนายตำแหน่งที่มีโอกาสเกิดการชำรุดของสายไฟเนื่องจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
  • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม NOVA จากผลงาน "Smart Module and Smart Platform" เพื่อพัฒนาระบบกลางของ MEA สามารถอ่านค่าและควบคุมอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับระบบ Solar Cell ได้ทุกชนิด 

MEA ร่วมกับ ม.อ. จัดงาน DEMO DAY ประกวดนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท MEA ร่วมกับ ม.อ. จัดงาน DEMO DAY ประกวดนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท MEA ร่วมกับ ม.อ. จัดงาน DEMO DAY ประกวดนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท MEA ร่วมกับ ม.อ. จัดงาน DEMO DAY ประกวดนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท