‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ โฆษก ลงพื้นที่ราชบุรี ดูแลให้กำลังใจผู้ประกันตน

‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ โฆษก ลงพื้นที่ราชบุรี ดูแลให้กำลังใจผู้ประกันตน

‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ ลงพื้นราชบุรี ดูแลให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงบ้าน และ ได้มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน(ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ ในเขตจังหวัดราชบุรี โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคูบัว ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ โฆษก ลงพื้นที่ราชบุรี ดูแลให้กำลังใจผู้ประกันตน
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงในลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่มีความไม่ปลอดภัยหรือประสบอันตรายเกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้มอบหมายให้ดิฉันและท่านโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น มีความรู้สึกที่ดีต่อระบบสวัสดิการจากประกันสังคม รวมถึงการให้ความสำคัญในการดูแลและสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุก ๆ ด้าน โดยในวันนี้ดิฉันและคณะ ได้นำเครื่องใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็น มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ อีกทั้งยังมอบสิทธิประโยชน์ จากโครงการ สปส.มอบสุข ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย ดังนี้
 รายแรก นายสมชาย อวิรุธ์ชีวิน อายุ 64 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากเส้นเลือดในสมองตีบ มีอาการแขน-ขาซีกขวาอ่อนแรง เดินได้โดยใช้ไม้เท้าสามขาช่วยพยุง ทั้งนี้ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล ไปแล้วจำนวน 67,124.96 บาท

นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนรายเดือนตลอดชีพ ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จำนวน 2,400 บาท ต่อเดือน พร้อมค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ จำนวน 500 บาทต่อเดือน ณ บ้านของผู้ประกันตน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายสมชาย เล่าว่า รู้สึกดีใจและก็ต้องขอขอบคุณประกันสังคม ที่ทำให้ตนเองได้ฟื้นคืนมาเกือบจะปกติ เพราะตั้งแต่ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง ขยับไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเดินได้เลย และเข้ารับการรักษา ในการรักษาครั้งนี้ได้ใช้สิทธิของประกันสังคมเข้ามาช่วยในการจ่ายค่ารักษาทั้งหมด ทั้งค่าเอ็กซเรย์สมอง ค่ารักษา ค่ายา ฟรีหมดทุกอย่าง เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ถ้าจะให้ต้องจ่ายค่ารักษาเองคงไม่มีปัญญาในการจ่าย จนทำให้ผมสามารถเกือบเป็นปกติได้ทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นก้อน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้และค่าพาหนะรับส่งตลอดชีพ ซึ่งนำเงินส่วนนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว จะได้ไม่ต้องห่วงหน้า ห่วงหลัง ห่วงลูกหลาน เพราะถ้ามีชีวิตอยู่ก็ได้รับเงินส่วนนี้มาจุนเจือ และถ้าตนเองเสียชีวิตไป ลูกหลานก็จะไม่ต้องเดือดร้อนในค่าทำศพรายที่สอง นางชะลอ แสนแก้ว อายุ 57 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากเส้นเลือดในสมองตีบ นอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้งยังพูดไม่ได้ ทั้งนี้ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล ไปแล้วจำนวน 46,421.25 บาท นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนรายเดือนตลอดชีพ ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จำนวน 2,400 บาท ต่อเดือน พร้อมค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ จำนวน 500 บาทต่อเดือน

ณ บ้านของผู้ประกันตน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีในการนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จะได้เข้ามาช่วยเหลือให้สามีและบุตรที่พึ่งจบการศึกษาของผู้ประกันตน ให้มีงานทำ เพื่อเป็นรายได้หลักให้ครอบครัวต่อไป

‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ โฆษก ลงพื้นที่ราชบุรี ดูแลให้กำลังใจผู้ประกันตน

‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ โฆษก ลงพื้นที่ราชบุรี ดูแลให้กำลังใจผู้ประกันตน