7 ธุรกิจ SME ที่น่าสนใจหลังวิกฤตโควิด 19

7 ธุรกิจ SME ที่น่าสนใจหลังวิกฤตโควิด 19

7 ธุรกิจ SME ที่น่าสนใจหลังวิกฤตโควิด 19

แม้ "โอไมครอน" จะเป็นความท้าทายละรอกใหม่ของทั่วโลก ทว่าทุกธุรกิจก็ต้องเดินหน้าต่อไป ในที่นี้เรามีแนวโน้มเทรนด์ 7 ธุรกิจ SME ที่น่าสนใจหลังวิกฤตโควิด 19 ซึ่งอาจจะจบลงในไม่ช้า หรืออาจจะยืดเยื้อนานวัน แต่ข้อมูลก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องนำมาปรับใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนดำเนินธุรกิจ

#ธุรกิจที่น่าลงทุนหลังโควิด #bangkokbank #bangkokbanksme #sme

ติดตาม SME Social Planet แหล่งเรียนรู้บนโลกดิจิทัล สำหรับ SMEs ได้ที่
- Website: https://www.bangkokbanksme.com
- Facebook: https://www.facebook.com/bangkokbanksme
- Twitter: https://twitter.com/bangkokbanksme
- Instagram: https://www.instagram.com/bangkokbanksme
- Youtube: https://youtube.com/bangkokbanksme