รมว.สุชาติ ส่ง ที่ปรึกษา ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน

รมว.สุชาติ ส่ง ที่ปรึกษา ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน

ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน เปิดมุม“ประกันสังคม Smile Corner” รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการให้บริการ

ประกันสังคม Smile Corner” เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน โดยมี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน นายแพทย์ เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ

 

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการดำเนินงานภายใต้ MOL Agenda รวมไทยสร้างปี 2564 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคม ได้แก่ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป การสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการทั่วประเทศ รวมทั้งให้สำนักงานประกันสังคม  ขอความร่วมมือสถานพยาบาลคู่สัญญาของสำนักงานประกันสังคม จัดทำ ห้องรับรอง หรือมุมรับรองสำหรับผู้ประกันตนที่มารอรับบริการทางการแพทย์ของแต่ละสถานพยาบาล โดยใช้ชื่อว่าประกันสังคม Smile Corner” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการของ ให้ผู้ประกันตนได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการ 

รมว.สุชาติ ส่ง ที่ปรึกษา ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน

ด้าน นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  โดยได้ขอความร่วมมือไปยังสถานพยาบาลจัดให้มีการดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนในระหว่างพักรอใช้บริการ ซึ่งในวันนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ในการเปิดจุดบริการพิเศษ ให้แก่ผู้ประกันตน ประกันสังคม Smile Corner” ซึ่งมีจุดพักผ่อนแก่ผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ เช่น มีน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ที่นั่งพักระหว่างรอรับบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มีหนังสือเชิญชวนสถานพยาบาลที่เป็นเครือข่ายประกันสังคมทุกแห่ง ร่วมดูแลผู้ประกันตน   จัดทำ ห้องรับรอง หรือมุมรับรองเพื่อดูแลผู้ประกันตน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการ ทางการแพทย์ ให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน