2 ไอเดียพลังงาน คว้ารางวัล THE ENERGist 3 by EPPO

2 ไอเดียพลังงาน คว้ารางวัล THE ENERGist 3 by EPPO

2 ทีมไอเดียพลังงานเจ๋ง คว้ารางวัลมูลค่ากว่า 3 แสนบาท จากโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO  สนพ.จับมือองค์กรพันธมิตร เตรียมขยายผลต่อสู่การอนุรักษ์พลังงานเป็นรูปธรรม

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ปีนี้ THE ENERGist 3 by EPPO ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอไอเดียด้านพลังงานเข้ามาแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ถือเป็นครั้งแรกกับการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์หรือ Virtual Hackathon ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขายไอเดียได้ ภายใต้กรอบแนวคิด ENERGY EFFICIENCY IN ACTION: Collaboration Through the New Normal และ ‘4E’ ผ่าน 4 โจทย์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย Eco Transport การขับเคลื่อนและขนส่งอย่างยั่งยืน, Energy Mix การพัฒนาพลังงานแบบผสมผสานและการเสาะหาพลังงานทดแทนใหม่, Energy Management การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ Electrification การเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีกว่า 100 ทีมเสนอไอเดียดีๆ เข้ามา

2 ไอเดียพลังงาน คว้ารางวัล THE ENERGist 3 by EPPO

โดยได้ประกาศทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  ได้แก่ ทีม EFFICITY จากสายการแข่งขัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) กับแนวคิด A Drone-based Thermal Building Imaging Service for Energy Efficiency Solutions และ ทีม Ennolar จากสายการแข่งขัน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กับแนวคิด Energy Efficiency Environment Solar ซึ่งทั้ง 2 ทีม ได้รับเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนไอเดียจากภาครัฐทีมละ 150,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

2 ไอเดียพลังงาน คว้ารางวัล THE ENERGist 3 by EPPO

ทั้งนี้โครงการ THE ENERGist 3 by EPPO  เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สนพ. และกับองค์กรพันธมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ซึ่ง THE ENERGist by EPPO นั้นจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2561 และจากผลตอบรับที่ดี จึงดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังสร้างการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเทคโนโลยี (Startup) ในการนำเสนอแผนธุรกิจและแผนการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงาน จนนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็เพื่อสร้างเครือข่ายนักพลังงานของประเทศ จนเกิดเป็นชุมชนผู้ที่สนใจในด้านพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจเทคโนโลยี (Startup) ที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาระบบนิเวศด้านพลังงาน ที่ใส่ใจผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ทางธุรกิจ

โดยจุดที่ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด THE ENERGist  by EPPO ที่สำคัญ คือ ประสบการณ์มากมายจากหลากหลายกิจกรรมของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Virtual Hackathon, Online Workshop, Final Pitching และ Implementation ซึ่งจะได้รับคำแนะนำจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ และโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากหน่วยงานนโยบายพลังงานภาครัฐและเอกชน  และยังได้เครือข่ายนักพลังงานจากการพบปะผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคต