หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พลอาอาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี / กรรมการแเละเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานพิธีมอบรางวัล โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน กิจกรรมมอบรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี นักบริหารดีเด่นแห่งปี โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และในงานนี้มี คณะกรรมการจัดงาน ได้มอบเงินให้กับมูลนิธิพระดาบส 444,000 บาท ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564