ข่าวดี! “การเคหะแห่งชาติ” เปิดวอล์คอิน จอง “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายน้อย”

ข่าวดี! “การเคหะแห่งชาติ” เปิดวอล์คอิน จอง “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายน้อย”

ข่าวดี! “การเคหะแห่งชาติ” เปิดวอล์คอิน จอง “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายน้อย” จ.สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 3 สำหรับประชาชนทั่วไป 20-21 พ.ย.นี้

ข่าวดี! จากการเคหะแห่งชาติ เตรียมเปิดให้ประชาชน “วอล์คอิน” เข้ามาจองโครงการ “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” จ.สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) ณ ที่ตั้งโครงการ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. หลังจากนั้น ผู้สนใจสามารถจองโครงการอาคารเช่าฯ จ.สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) ได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 2 ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้จองจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  1. เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 2. ไม่จำกัดอาชีพ (ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ประชาชนทั่วไป) และ 3. จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน หลักฐานประกอบการยื่นจอง ได้แก่ 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.หลักฐานแสดงรายได้ 4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทำแทน) 5.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ข่าวดี! “การเคหะแห่งชาติ” เปิดวอล์คอิน จอง “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายน้อย”

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จ.สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) ตั้งอยู่บริเวณบนถนนเทศบาล 3 ใกล้กับโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จัดสร้างเป็นอาคารแฟลต 4 ชั้น (อาคารพักอาศัยรวม) มี 4 อาคาร รวม 196 หน่วย โดยพื้นที่ห้องพักมีขนาด 28 และ 30 ตร.ม. อัตราค่าเช่าอยู่ที่ 2,100 - 2,500 บาทต่อดือน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 2 โทร 08 1802 4530 หรือ Call Center 1615

ข่าวดี! “การเคหะแห่งชาติ” เปิดวอล์คอิน จอง “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายน้อย”

ข่าวดี! “การเคหะแห่งชาติ” เปิดวอล์คอิน จอง “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายน้อย”

ข่าวดี! “การเคหะแห่งชาติ” เปิดวอล์คอิน จอง “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายน้อย”