มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบเงิน 1 ล้านบาทสนับสนุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้านภัยโควิด-19 ผ่านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นายชยวงศ์ โปษยานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ และนิเทศสัมพันธ์ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาทให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิฯ ในการวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการระดมทุนจัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้บริจาควัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 100 โดสสำหรับผู้ด้อยโอกาสจำนวนห้าสิบคนผ่านมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนผู้ยากไร้ซึ่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงต่อไป