ชาวใต้ห้ามพลาด!! งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564

ชาวใต้ห้ามพลาด!! งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564

ชาวใต้ห้ามพลาด!! งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤศจิกายน พบกับแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรรพร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021" ที่ยกขบวนแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 

ภายในงานพบกับแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรร รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยจัดขึ้นที่เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 

ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570

ชาวใต้ห้ามพลาด!! งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564

ชาวใต้ห้ามพลาด!! งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564