ปตท. คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน

ปตท. คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน

ปตท. คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor” รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม และนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากเวที “SET Awards 2021”

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2564) - นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  เปิดเผยว่า  ปตท. ได้รับมอบ 3 รางวัล SET Awards ประจำปี 2564 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability Awards of Honor รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม  หรือ Best Innovative Company Awards และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Awards ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ ปตท. ที่ให้ความสำคัญกับบูรณาการความยั่งยืนไปในการดำเนินงานอย่างรอบด้าน  มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย และยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ  

โดย รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability Awards of Honor นี้ เป็นผลจากการได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence  ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่ง ปตท. ยึดมั่นหลักการบริหารความเสี่ยงและต่อยอดโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนผ่านโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”  ในรอบปีที่ผ่านมา ด้าน รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม  หรือ Best Innovative Company Awards  เป็นผลจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต” ภายใต้แบรนด์ “Innaqua (อินอควา)” เพื่อรักษาบาดแผล  ที่มีคุณสมบัติช่วยให้เซลล์ของร่างกายมนุษย์สามารถรักษาตัวเองได้ ส่งผลให้บาดแผลหายเร็วขึ้น สนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศในราคาที่ต่ำกว่า ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ  และถือเป็นจุดเริ่มต้นสู่ธุรกิจทางด้าน Life Science ของ ปตท. และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท ถือเป็นความสำเร็จในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยที่ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนในประเทศอีกด้วย

“ปตท. ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและพิจารณาให้ ปตท. ได้รับรางวัลเหล่านี้  รวมถึงการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564  ซึ่งถือเป็นอีกบทพิสูจน์ของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงาน  ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถ ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond  ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต”  นายอรรถพล กล่าวเสริมในตอนท้าย