ไทยออยล์ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ความห่วงใยในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

ไทยออยล์ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ความห่วงใยในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

ไทยออยล์ หนุนการทำงานในหลายภาคส่วน อาทิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิริราช,โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อีกทั้งยังร่วมกับกลุ่มปตท.ในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ 13 จังหวัด และการจัดตั้งหน่วยคัดกรอง และกระจายวัคซีนและการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง 


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์อย่างสายพันธุ์เดลต้า ที่กระจายตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อสูงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยรบแถวหน้าต้องรับมือกับวิกฤตการณ์นี้อย่างสุดกำลัง ไทยออยล์ในฐานะผู้สร้างความมั่งคงทางพลังงานมาตลอด 60 ปี   จึงริเริ่มโครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมสู่อนาคตบทใหม่ไปด้วยกัน ผ่านการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้การกระจายและการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน รวมถึงการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสมือนเป็นแรงหนุนและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือและคลี่คลายวิกฤตการณ์นี้ในเร็ววัน โดยมูลค่าการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ภายใต้โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” รวมทั้งสิ้นกว่า 12 ล้านบาท

ที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้เร่งให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งมอบเคมีภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไทยออยล์ ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) รวมถึงการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อนำไปใช้สนับสนุนโครงการการฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประทศ และสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการจัดส่งกล่องห่วงใย (กล่องอุปกรณ์ยังชีพ) กับสภาอุตสาหกรรมเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) หรือรอเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล

 

นอกจากนี้ โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ยังได้ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง ให้แก่“หมอแล็บแพนด้า” ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เพื่อสนับสนุนภารกิจโครงการ “Back Home” โดยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งต่อผู้ป่วยโควิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด แต่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ได้กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดบ้านเกิด รวมถึงการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้แก่ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และสาธารณสุขอำเภอศรีราชา สำหรับใช้ในงานขนส่งทางการแพทย์ที่จำเป็นต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชา ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตในชุมชนรอบโรงกลั่นด้วยการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเพื่อแทนความห่วงใยและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอีกด้วย

ไทยออยล์ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ความห่วงใยในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

 

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการเข้าช่วยเหลือสังคมและประชาชนให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระจายและการเข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน เราจึงทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐหลากหลายหน่วยงานเพื่อสนับสนุนกระจายการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงมากที่สุด และร่วมมือกับภาคเอกชนในการขนส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กลับไปรักษายังโรงพยาบาลในจังหวัดบ้านเกิด หรือการสนับสนุนทีมอาสาเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอประสานเตียง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการของไทยออยล์จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่เชื่อมโยงความช่วยเหลือและความห่วงใยเพื่อคนไทยได้อย่างตรงจุดและเห็นผลสำเร็จจากความพยายามของทุกภาคส่วน”

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า “การที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” โดยไทยออยล์ ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกระจายวัคซีน การขนส่งและเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ รวมถึงการทำงานเชิงรุกต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการมอบน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะของหน่วยงานทางการแพทย์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนให้การทำงานของหน่วยงานของเราเกิดประโยชน์แก่ประชาชน สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งการช่วยเหลือของไทยออยล์ในครั้งนี้ยังถือเป็นการส่งพลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถวางแผนการทำงานเพื่อต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 ที่กำลังวิกฤติหนักได้อย่างเต็มที่”

 

วันนี้ ไทยออยล์ยังคงเดินหน้า โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” เพื่อมุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมด้วยปณิธานที่จะ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” และในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ในปีนี้ ไทยออยล์มุ่งสานต่อปณิธานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่คนไทย ด้วยความหวังและความมั่นใจว่าประเทศไทยจะกลับมาปลอดภัยและก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างรวดเร็ว