เสื่อกระจูด โอทอปเมืองลุง

เสื่อกระจูด  โอทอปเมืองลุง

จากวัชพืชไม่มีค่า สามารถนำมาแปรรูปให้เป็นสินค้าโอทอปขึ้นชื่อ

หากเอ่ยถึงผลิตภัณฑ์โอทอป ต้องยกให้ “เสื่อกระจูด” จากวัชพืชไม่มีค่า สามารถนำมาแปรรูปให้เป็นสินค้าโอทอปขึ้นชื่อได้ จากจังหวัดพัทลุง โดยการนำมาตากแห้งกระจูด ย้อมสี จัดทรง จุ่มกาว ให้ได้รูปทรงคงทน สวยงาม 
 

จากการรวมกลุ่มของชาวบ้านและชุมชนจึงทำให้เกิด "ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนวรรณี" ต.พนางตุง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอประดับ 5 ดาวของจังหวัดนี้ ที่มี นางวรรณี เซ่งฮวด อายุ 54 ปี เป็นประธานกลุ่ม ให้คนในชุมชนได้มีรายได้เสริมจากการทำประมงและเพาะปลูก ต่อมา นายมนัทพงศ์ เซ่งฮวด อายุ 31 ปี บุตรชาย นางวรรณี และรองประธานศูนย์ฯ ได้รับช่วงต่อพัฒนาสินค้าเพิ่ม ทำให้ผลิตภัณฑ์จากกระจูดมีความหลากหลายมากขึ้น และทางศูนย์ฯ ยังเป็นแห่งเรียนรู้ หัตถกรรมของนักท่องเที่ยวด้วยอีก


นอกจากนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย อิตาลี โดยเฉพาะฝรั่งเศส