ไฮยีน ผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า คว้ารางวัลแบรนด์อันดับ 1ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ไฮยีน ผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า คว้ารางวัลแบรนด์อันดับ 1ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าครบวงจร คว้ารางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุดในไทย กลุ่มสินค้าประเภทดูแลบ้าน

บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำภายใต้แบรนด์ไฮยีน วิกซอล วิซ ไอวี่ แดนซ์ และ โฟกัส มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ล่าสุดแบรนด์ไฮยีน ผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าครบวงจร คว้ารางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุดในไทย (Most Chosen Brands) ในกลุ่มสินค้าประเภทดูแลบ้าน (Home Care Category) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จาก Kantar, Brand Footprint 2021 - Thailand ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 'แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคสูงสุด' โดยวิเคราะห์ Consumer Reach Point หรือ CRPs วัดความแข็งแกร่งของแบรนด์ผ่านจำนวนครั้งของแบรนด์ที่เข้าถึงผู้บริโภค จากทั้งหมด 572 แบรนด์ในกลุ่ม FMCG ครอบคลุมการจับจ่ายของผู้บริโภคทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้บริโภคเลือกซื้อไฮยีนมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนถึง 177 ล้านครั้ง

ทั้งนี้ นายอุทัย ธเนศวรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า "บริษัท ไอ.พี.วัน ถูกสร้างขึ้นด้วยความคิดริเริ่มที่อยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และเกือบ 50 ปีที่ดำเนินธุรกิจ เรายังคงยืดมั่นแนวคิดนี้มาโดยตลอด ซึ่งไฮยีนถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ของเราที่แข็งแกร่ง มีผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าครอบคลุมครบทุกขั้นตอน มีนวัตกรรมใหม่ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย จนได้การยอมรับจากผู้บริโภคไม่เพียงแต่ในตลาดไทย แต่รวมถึงตลาดต่างประเทศด้วย ถ้าพูดถึงความท้าทายในปีที่ผ่านมา บริษัทต้องปรับตัวรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 

ทั้งความผันผวนของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งจากการที่บริษัทมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับแผนกลยุทธ์มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างดี ปัจจัยของความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้เพราะเรามีทีมงานที่พร้อมใจกันปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่น รวดเร็ว จนบริษัทยังคงเติบโตได้ภายใต้วิกฤติ"

ล่าสุดบริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด ได้เสริมทัพทีมผู้บริหารระดับสูงเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนองค์กร โดยแต่งตั้ง นายชยนต์ เจตน์จิราวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
 
นายชยนต์ เจตน์จิราวัฒน์  เผยว่า  "มีความยินดีและภูมิใจที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ไอ.พี.วัน สำหรับกลยุทธ์ที่จะมาใช้ในการขับเคลื่อนในอนาคต จะยังคงเน้นการใช้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งต่างๆ นำมาวิเคราะห์และเชื่อมโยง เพื่อช่วยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมทั้งวางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาวให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป"

นางสาวภัชรี ธรรมวีระพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอุตสาหกรรม กล่าวว่า "หลักการบริหารงานของเราสอดคล้องกับแนวคิดริเริ่มที่ต้องการส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทีมงานเราใส่ใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าในทุกๆขั้นตอน โดยมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม การคิดค้นวิจัยพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานสะอาด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพ สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้บริโภค"

นางสาวสิรินารถ ธเนศวรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน Corporate Services กล่าวว่า "เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงสร้างการร่วมมือร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดถือเป้าหมายเดียวกัน คือ 'มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น' นอกจากนี้ เราให้ความสำคัญกับนวัตกรรมองค์กร โดยลงทุนกับเทคโนโลยีเพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้คล่องตัว รวดเร็ว พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต"