ไทยออยล์ คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ จาก International Finance Awards 2021

ไทยออยล์ คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ จาก International Finance Awards 2021

รางวัลที่จัดอยู่ในประเภทสาธารณูปโภคและพลังงาน ประจำปี 2021มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม มอบให้กับองค์กรที่มีความคิดริเริ่มทันสมัย

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจาก International Finance Awards 2021 ในสาขา Fastest Growing Investor Relation Energy Company และ Most Innovative Ecosystem – Oil ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดอยู่ในประเภทสาธารณูปโภคและพลังงาน ประจำปี 2021 ซึ่งเป็นบริการที่จำเป็น และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โดยมอบให้กับองค์กรที่มีความคิดริเริ่มทันสมัย

ทั้งนี้ International Finance Magazine เป็นนิตยสารทางธุรกิจและรางวัลการเงินชั้นนำจากลอนดอน สหราชอาณาจักร ที่ดำเนินการคัดเลือกองค์กรจากทั่วโลกที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และเป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินรางวัลอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรในระดับสากล

นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่อำนวยให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยโครงสร้าง 3E+E ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ Educate (ให้ความรู้), Execute (ลงมือทำให้เห็นผลลัพธ์), Exhibit (นำเสนอผลงานในวงกว้าง) และ Evaluate (ประเมินผลงานสม่ำเสมอ) และขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว