เปิดงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้

เปิดงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้

พิธีเปิดงาน “มหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้” เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้

นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้”เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์,นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร, นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่5จังหวัดสงขลา,นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย,นายเชาว์ เรืองสวัสดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและนายไพโรจน์ บุญจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ตให้การต้อนรับ ณ ลานเดอะพอร์ท อารีน่า ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้