“นีโอ” ผนึกกำลังภาครัฐ - เอกชน แถลงข่าวจัดงาน InterCare Asia 2019 ครั้งที่ 4

“นีโอ” ผนึกกำลังภาครัฐ - เอกชน แถลงข่าวจัดงาน InterCare Asia 2019 ครั้งที่ 4

กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล(ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน แถลงข่าวจัดงาน InterCare Asia2019 ครั้งที่ 4ซึ่งได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 99  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการ พร้อมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในตลาดสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้อง MR211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค