อินิชิเอทีฟ แข็งแกร่ง! คว้าอันดับ1 Media Agency จาก RECMA

อินิชิเอทีฟ แข็งแกร่ง! คว้าอันดับ1 Media Agency จาก RECMA

 

จากการจัดอันดับล่าสุดจาก RECMA หรือ บริษัทวิจัยประเมินผลธุรกิจและการให้บริการของมีเดียเอเยนซี่ (Research Company Evaluating the Media Agency Industry : RECMA) อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ได้รับการให้คะแนนสูงสุด พร้อมขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ในส่วนของการประเมินคุณภาพด้านประสิทธิภาพและด้านโครงสร้าง โดยการครองอันดับหนึ่งในครั้งนี้ อินิชิเอทีฟ ยังถูกจัดให้เป็น DOMINANT PROFILE ซึ่งถือได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและเติบโตอย่างมั่นคงอีกด้วย