มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนสนับสนุนยุวศิลปินไทยสู่เวทีสากล

มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนสนับสนุนยุวศิลปินไทยสู่เวทีสากล

Young Thai Artist Award 2010 เพื่อสนับสนุนการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ “Fragility of the Self” ณ Sundaram Tagore Gallery นครนิวยอร์ค สหรัฐ

 

 

 

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและดี โดย นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหาร ต่อยอดความสามารถของเยาวชนไทยผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากเวที “รางวัลยุวศิลปินไทย”

(Young Thai Artist Award) โดยมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นางสาวกมลพันธุ์ โชติวิชัย ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาศิลปะ 2 มิติ Young Thai Artist Award 2010 เพื่อสนับสนุนการจัดแสดงผลงาน

ในนิทรรศการ “Fragility of the Self” ณ Sundaram Tagore Gallery  นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งนับเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวที่หอศิลป์แห่งนี้

ถือเป็นการยกระดับวงการศิลปะไทยให้เติบโตและได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

สำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี                                                                    

รายละเอียดเพิ่มเติม:       

ภัทราพร ยศวิจิตร (ทราย)   โทรศัพท์ 02-586-5138

อีเมล์ [email protected]