Bitkub Chain เข้ารอบแรก 3 หมวดหมู่ การแข่งขันด้านเทคโนโลยี งาน TICTA 2022

Bitkub Chain เข้ารอบแรก 3 หมวดหมู่ การแข่งขันด้านเทคโนโลยี งาน TICTA 2022

Bitkub Chain ผ่านเข้ารอบแรก ภายใต้ 3 หมวดหมู่ การแข่งขันด้านเทคโนโลยี ในเวทีการประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) 2022

Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่พัฒนาโดย Bitkub Blockchain Technology ผ่านเข้ารอบแรก ภายใต้ 3 หมวดหมู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยี ณ เวทีการประกวด Thailand ICT Awards 2022 หรือ TICTA 2022 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. Consumer Category : หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แก่ โซลูชันด้านสื่อและความบันเทิง, การท่องเที่ยวและธุรกิจ, บริการต้อนรับ และการจัดจำหน่ายสินค้า ธนาคาร และการเงิน
  2. Research & Development Project of the Year Category : หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรมด้าน ICT ที่พัฒนาโดยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือนักพัฒนาอิสระ
  3. Technology Awards Category (Blockchain) : หมวดหมู่ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่มุ่งเน้นเรื่องระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม และเก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดอื่นๆ อีกในอนาคต

สำหรับโครงการ Thailand ICT Awards 2022 หรือ TICTA 2022 คือ โครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถแสดงทักษะและศักยภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดกับธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจ 

ติดตามการเติบโต รวมทั้งข่าวสาร และข้อมูลการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ Bitkub Chain ได้ที่เว็บไซต์ bitkubchain.com และเฟซบุ๊ก bitkubchainofficial หรือติดตามข่าวสารของ Thailand ICT Awards ได้ที่เฟซบุ๊ก ThailandICTawards