NEO ACADEMY ผนึกกำลังกับมหิดลและพระจอมเกล้าลาดกระบัง มอบทุนฟรี 6หลักสูตร

NEO ACADEMY ผนึกกำลังกับมหิดลและพระจอมเกล้าลาดกระบัง มอบทุนฟรี 6หลักสูตร

NEO ACADEMY ผนึกกำลังกับมหิดลและพระจอมเกล้าลาดกระบัง มอบทุนฟรี 6หลักสูตร ปั้นธุรกิจไทยปรับสู่โลกยุคใหม่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการหลังโควิด

NEO ACADEMY  ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เปิดทุนเรียนฟรี 6 หลักสูตร ระยะสั้น เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่  ให้กับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีและผู้นำองค์กรของไทย หวังปลุกไฟการเรียนรู้ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หลังโควิด 

NEO ACADEMY ผนึกกำลังกับมหิดลและพระจอมเกล้าลาดกระบัง มอบทุนฟรี 6หลักสูตร

นายกฤชนันท์ กำปั่นทอง ผู้อำนวยการสถาบัน NEO ACADEMY  ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เปิดเผยว่า  NEO ACADEMY เตรียมมอบทุนการศึกษาฟรี (NEO SCHOLARSHIP)  6 หลักสูตร ระยะสั้น สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี) และบุคลากรระดับต่าง ในสายงานธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  ที่ต้องการเตรียมพร้อมในการรับมือโลกใบใหม่หลังการแพร่ระบาดใหญ่(Post-pandemic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรและการบริหารจัดการด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล

ทั้งนี้การจัดทำหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร  ประกอบด้วย NEO ACADEMY  ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำได้แก่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)ในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารเพื่อไปพัฒนาธุรกิจรองรับกับตลาดที่เปลี่ยนไป

 “องค์ความรู้ คือฐานรากในการพัฒนาและรับใช้สังคม ทุกหลักสูตรของ NEO ACADEMY เป็นไปตามความหมาย NEO คือคำย่อของ New Education for Opportunities นั่นคือการยืนยันเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม โลกใหม่ การศึกษาใหม่ โอกาสใหม่”  ดังนั้นล่าสุดทุนเรียนฟรี  6 หลักสูตรล่าสุด เราตั้งใจมอบให้แก่ผู้ที่เชื่อมั่นในพลังของความรู้ ให้สามารถพัฒนาตัวเองและนำพาองค์กรให้รอดพ้นจาก Disruption  ในศตวรรษที่ 21 ที่หากรับมือไม่ทันอาจทำให้ธุรกิจไทยไม่อาจก้าวต่อไปได้นายกฤชนันท์กล่าว

NEO ACADEMY ผนึกกำลังกับมหิดลและพระจอมเกล้าลาดกระบัง มอบทุนฟรี 6หลักสูตร

  สำหรับ 6 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำธุรกิจ (Data Analytics for Business Leaders) หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาและบริหารธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด  

2.หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล (Mini MBA - Business Management in Digital Era) หลักสูตร MBA ฉบับย่อ เรียนครบทุกเรื่องบริหารธุรกิจที่สำคัญใน 7 สัปดาห์ พร้อมอัปเดตแนวคิดและเครื่องมือบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

3.หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม (Mini MBA - Project Management for Innovative Leaders) หลักสูตรที่จะสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้บริหารโครงการสมัยใหม่ บริหารโครงการได้ตามเป้าหมาย บริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เครื่องมือดิจิทัลส่งเสริมการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

4.หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจใหม่และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Mini MBA - New Business Development & Feasibility Analysis) หลักสูตรที่รวบรวมทุกขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือบุคคลากรในองค์กรที่จะพัฒนาหน่วยธุรกิจใหม่ภายในองค์กร ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ธุรกิจ จะรอดหรือจะร่วง ขาดทุนหรือทำกำไร ประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุนด้วยเครื่องมือที่

นำกลับไปใช้ได้จริง มองความเป็นไปได้ของธุรกิจให้ครบทุกมิติ

 5.หลักสูตรการบริหารและสื่อสารแบรนด์ (Mini MBA - Branding & Communication Management) หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นแท้ของการสร้างและสื่อสารแบรนด์ให้โดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ต้องไปต่อสู้กับสงครามราคา และยังได้ออกแบบ Brand Book เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจคุณโดยเฉพาะ

 และ 6.หลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัล (Mini MBA - Digital Marketing Management) หลักสูตรที่จะสร้างให้คุณเป็น "ผู้บริหารการตลาดดิจิทัล" ได้อย่างมืออาชีพ แม่นยำเรื่องการวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล จัดสรรงบประมาณการตลาดได้อย่างเหมาะสม สร้างคอนเทนต์การตลาดที่โดนใจลูกค้า และใช้ข้อมูลเป็นในการวัดผลความสำเร็จของแคมเปญ

  และ 6.หลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัล (Mini MBA - Digital Marketing Management) หลักสูตรที่จะสร้างให้คุณเป็น "ผู้บริหารการตลาดดิจิทัล" ได้อย่างมืออาชีพ แม่นยำเรื่องการวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล จัดสรรงบประมาณการตลาดได้อย่างเหมาะสม สร้างคอนเทนต์การตลาดที่โดนใจลูกค้า และใช้ข้อมูลเป็นในการวัดผลความสำเร็จของแคมเปญ

NEO ACADEMY ผนึกกำลังกับมหิดลและพระจอมเกล้าลาดกระบัง มอบทุนฟรี 6หลักสูตร

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องทำงานองค์กร/บริษัทระดับผู้จัดการขึ้นไป เจ้าของธุรกิจหรือทายาทเจ้าของธุรกิจ มีสัญชาติไทยอายุ 25 ปีขึ้นไป โดยส่งวิดีโอสั้นแนะนำตนเองและธุรกิจหรือองค์กรที่ทำงานอยู่ความยาวไม่เกิน 3 นาทีผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่   www.neoacademy.pro/neo-scholarship” นายกฤชนันท์กล่าว

 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนจาก NEO Scholarships ดังนี้  

  1.หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำธุรกิจ หรือCIM -Data Analytics for Business Leaders  จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 11 ส.ค. 2565  ซึ่งจะ ประกาศผล 17 ส.ค. 2565 เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 23 ส.ค. - 1 ต.ค.2565  

  2.หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล หรือMini MBA - Business Management in Digital Era จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 11 ส.ค. 2565 ประกาศผล 17 ส.ค. 2565 เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 27 ส.ค. - 8 ต.ค.2565

  3.หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม หรือ Mini MBA - Project Management for Innovative Leaders จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 19 ส.ค. 2565   ประกาศผล

24 ส.ค.  2565 เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 4 ก.ย. - 9 ต.ค.2565 

  4.หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจใหม่และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ หรือ Mini MBA - New Business Development & Feasibility Analysis จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุน 26 ก.ค. -23 ก.ย. 2565 ประกาศผล

29 ก.ย. 2565 เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 9 ต.ค. - 20 พ.ย.2565 

  5.  หลักสูตรการบริหารและสื่อสารแบรนด์หรือ Mini MBA - Branding & Communication Management   จำนวน 2 ทุนเปิดรับทุน ตั้งแต่ 26 ก.ค. -23 ก.ย. 2565 ประกาศผล 29 ก.ย. 2565 เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 12 ต.ค. - 26 พ.ย. 2565    

  6. หลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัลMini MBA - Digital Marketing Management จำนวน

2 ทุน  เปิดรับทุนตั้งแต่ วันที่ 26 ก.ค. - 12 ต.ค. 2565 ประกาศผล 19 ต.ค.2565 เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่10พ.ย.-17ธ.ค.2565

  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.neoacademy.pro/neo-scholarship