"รพ.พญาไท 3" ยกระดับดูแลแผลเรื้อรัง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ "ตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำ"

"รพ.พญาไท 3" ยกระดับดูแลแผลเรื้อรัง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ "ตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำ"

"รพ.พญาไท 3" เปิดศูนย์ Advanced Wound Care Center หยุดแผลเรื้อรังแบบไม่ลุกลาม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำ (Hydrosurgery)

นายแพทย์สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการรักษา เปิดศูนย์ "Advanced Wound Care Center" หยุดแผลเรื้อรังแบบไม่ลุกลาม ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการยกระดับการดูแลบาดแผลด้วยแพทย์เฉพาะทาง มีการใช้เทคโนโลยี และวัสดุการดูแลการปิดแผลที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี "ตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำ (Hydrosurgery)" ช่วยส่งเสริมการหายของบาดแผลโดยไม่รบกวนคุณภาพชีวิตของคนไข้

"รพ.พญาไท 3" ยกระดับดูแลแผลเรื้อรัง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ "ตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำ" "รพ.พญาไท 3" ยกระดับดูแลแผลเรื้อรัง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ "ตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำ" "รพ.พญาไท 3" ยกระดับดูแลแผลเรื้อรัง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ "ตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำ" "รพ.พญาไท 3" ยกระดับดูแลแผลเรื้อรัง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ "ตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำ"