Great Wall นำร่อง หั่นราคา EV ORA Good Cat สูงสุด 160,500 บาท 

Great Wall นำร่อง หั่นราคา EV ORA Good Cat สูงสุด 160,500 บาท 

Great Wall ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมสรรพสามิต สืบเนื่องจากมาตรการส่งเสริมการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV ของภาครัฐ ซึ่งทำให้ ORA Good Cat ลดราคา ทุกรุ่นในเฟสแรก

ประกาศปรับราคา รถ EV “ORA Good Cat” ของ Great Wall ครั้งนี้ครบคลุมทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน 

ทั้งนี้การลดราคา เป็นไปตามมาตรการของรัฐที่จะมอบเงินอุดหนุนจำนวน 70,000 – 150,000 บาท/คัน ตามขนาดแบตเตอรี่ พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง Great Wall Motor พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่ 

สำหรับ รุ่นรถที่ปรับราคาลง ประกอบด้วย

  • ORA Good Cat รุ่น 400 TECH จากราคา 989,000 บาท เหลือ 828,500 บาท หรือลดลง 160,500 บาท
  • ORA Good Cat รุ่น 400 PRO   จากราคา 1,059,000 บาท เหลือ 898,500 บาท ลดลง    160,500 บาท
  • ORA Good Cat รุ่น 500 ULTRA จากราคา 1,199,000 บาท เหลือ 1,038,500 บาท ลดลง 160,500 บาท 

Great Wall นำร่อง หั่นราคา EV ORA Good Cat สูงสุด 160,500 บาท 

นอกจากนี้ Great Wall ยังจัดแคมเปญพิเศษสำหรับ ลูกค้าที่ซื้อรถไปก่อนการลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมสรรพสามิต หรือก่อนวันที่ 21 มี.ค.65 โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 25,000 บาท ประกอบด้วย

  • GWM Point 100,000 คะแนน มูลค่า 10,000 บาท สำหรับใช้แลกรับของสมนาคุณและบริการต่างๆ บน GWM Application 
  • รับเครดิตการชาร์จประจุไฟฟ้า ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทุกแห่งทั่วประเทศ มูลค่า 15,000 บาท

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์