ฟอร์ด ร่วม พีดีเอ จัดโครงการสร้างอาชีพสู้โควิด

ฟอร์ด ร่วม พีดีเอ จัดโครงการสร้างอาชีพสู้โควิด

ฟอร์ด และ พีดีเอ ร่วมฝึกอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 ครบ 250 ครัวเรือนใน 9 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และโควิด-19 หวังสร้างอาชีพ เสริมรายได้

ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ ร่วมกันจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 ครั้งสุดท้าย พร้อมปิดโครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Regenerating Life) สำหรับปี 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนมีชัยพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งกิจกรรมนี้ฟอร์ด จัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน โดยการจัดอบรมปีที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน 9 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 250 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสูญเสียรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ 
โครงการนี้มีเป้าหมายให้กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ในการทำการเกษตรเพื่อสร้างอาหารอย่างเร่งด่วน และยังได้ทำงานกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายหลายสาขาเพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงเป็นแนวทางให้ครอบครัวจำนวนมากสามารถนำไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวในระยะยาวได้

ฟอร์ด ร่วม พีดีเอ จัดโครงการสร้างอาชีพสู้โควิด

นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทยและตลาดอาเซียน กล่าวว่าปีนี้ ฟอร์ดและพีดีเอร่วมกันจัดโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด 
ประกอบด้วย ขอนแก่น มหาสารคาม กาญจนบุรี เชียงราย บุรีรัมย์ กระบี่ นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร และครั้งสุดท้ายที่ชลบุรี 
ผู้เข้าอบรมและผู้นำชุมชนได้เรียนรู้การทำอาชีพเกษตรที่ใช้เวลาเก็บผลผลิตไม่นาน และสามารถนำไปประกอบอาหารหรือค้าขายเป็นอาชีพได้จริง โดยการอบรมเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่

  • การเตรียมดินและการเพาะปลูกผักบุ้ง 
  • การเพาะเห็ดและการดูแลรักษา 
  • การเพาะถั่วงอก 
  • การเพาะทานตะวันงอก 

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นในปีนี้ก็คือการฝึกสอนวิธีการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปขายและหารายได้เสริม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะดิจิทัลโดยทีมงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ฟอร์ด ร่วม พีดีเอ จัดโครงการสร้างอาชีพสู้โควิด
ทั้งนี้หลังจบการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประกอบด้วย ชุดเพาะเห็ดนางฟ้า ชุดเพาะถั่วงอกและชุดเพาะทานตะวันงอก กล้าพืชผักสวนครัว รวมทั้งชุดป้องกันโควิด-19
นางสาวกมชนก กล่าวว่า ฟอร์ดมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศไทย และบรรเทาปัญหาในหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งฟอร์ด ประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายกิจกรรม 
โดยโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ ประจำปี 2564 ฟอร์ด สนับสนุนงบประมาณราว 930,000 บาทในการจัดอบรมเพื่อมอบองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างทันท่วงทีอย่างการสร้างอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ครัวเรือนจำนวนมากสามารถปรับตัวและนำเอาความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาเป็นโอกาสและช่องทางในการหารายได้ ตลอดจนฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้ดี