เกรทวอลล์ มอเตอร์ พร้อมผลิต อีวี ในไทย ปี 66

เกรทวอลล์ มอเตอร์ พร้อมผลิต อีวี ในไทย ปี 66

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมวงสัมมนา ZEV Thailand Policy: Road to EV ASEAN Production Hub ยืนยันเป้าหมาย การมุ่งทำตลาดรถยนต์พลังงานทางเลือกในไทย พร้อมเปิดตัว โอร่า กู๊ดแคท ปลายปี พร้อมเตรียมขึ้นสายการผลิต อีวี ปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา จัดงาน สัมมนา “ZEV Thailand Policy: Road to EV ASEAN Production Hub” เวทีแลกเปลี่ยนความเห็นและเสนอแนะแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน 
เกรท วอลล์ มอเตอร์ หนึ่งในผู้ร่วมวงสัมมนา ยังคงยืนยันแผนการก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดในอนาคต 
ครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์ที่ดีที่สุดของโลก 

เกรทวอลล์ มอเตอร์ พร้อมผลิต อีวี ในไทย ปี 66

นอกจากนี้นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยเตรียมผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อให้การผลิตยานยนต์ภายในประเทศไร้มลพิษ หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) ในสัดส่วน 30% ภายในปี 2573 
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่จะนำเสนอเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (New Energy Technology) 
นอกจากการตั้งฐานการผลิตเต็มรูปแบบในประเทศไทยและอีกหลายแห่งทั่วโลกแล้ว เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากว่า 10 แห่ง ใน 7 ประเทศ  เพื่อสร้างรถยนต์เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้ง ไฮบริด ปลั๊ก-อิน ไฮบริด รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรืออีวี รวมถึงเซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cell
นอกจากนี้เกรทวอลล์ยังพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้แก่ GWM Electrification Technology ที่ครอบคลุม 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ แบตเตอรี่ มอเตอร์ และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการรวมโมดูลที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้แบตเตอรี่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพสูง มีการใช้พลังงานต่ำ และมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน 


แนวทางการพัมนาดังกล่าว ทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 12.5 กิโลวัตต์ ต่อระยะการขับขี่ 100 กิโลเมตรซึ่งจะทำให้รถไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไก 600 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้ ยังพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) เช่น แพลตฟอร์ม GWM LEMON 
ก่อนหน้านี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์หลัก เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก ภายในปี 2568 ด้วยเป้าหมายยอดขายรถยนต์ทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านคัน ในจำนวนนี้จะเป็นรถที่ใช้พลังงานใหม่กว่า 80% 

เกรทวอลล์ มอเตอร์ พร้อมผลิต อีวี ในไทย ปี 66
สำหรับในไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกเข้ามาทำตลาดปีนี้  คือ โอร่า กู๊ดแคท (ORA Good Cat) 
และพร้อมที่จะเริ่มสายการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าระยะทางวิ่งไกล (Long-range BEV) รุ่นต่างๆ  เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออก ในปี 2566 เป็นต้นไป