โตโยต้า หยุดผลิตชั่วคราว

โตโยต้า หยุดผลิตชั่วคราว

ปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วน ยังคงส่งผลกระทบกับหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ ล่าสุด โตโยต้า หยุดผลิตชั่วคราว 3 โรงงาน

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลกระทบกับหลายอุตสาหกรรมไปทั่วโลก รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขาดแคลนชิ้นส่วนประกอบรถยนต์หลายอย่าง โดยเฉพาะชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์ อย่าง เซมิ คอนดัคเตอร์ จากการที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้หยุดการผลิต หรือลดการผลิตลงไป

นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาจากการขนส่ง ที่ไม่สะดวกเหมือนในภาวะปกติ บางท่าเรือหยุดดำเนินการเพื่อความปลอดภัย

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย ซึ่งปัจจุบันใช้ชิ้นส่วนในประเทศจำนวนมาก บางรุ่นมากกว่า 90% แต่เมื่อขาดขิ้นส่วนไปแม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่สามารถผลิตได้ และขณะเดียวกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ก็อาจจะส่งผลกระทบกับการผลิตชิ้นส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

ดังนั้นที่ผ่านมา จึงได้เห็นการเลื่อนการผลิต หรือหยุดสายการผลิตของรถยนต์หลายๆ ยี่ห้อ แตกต่างกันออกไป

โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่า โตโยต้า หยุดผลิตชั่วคราว โรงงานผลิต 3 โรงงาน ประกอบด้วย

  • โรงงานบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สำหรับการผลิต กะที่ 2 วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2564
  • โรงงานสำโรง สมุทรปราการ สำหรับการผลิตกะที่ 1 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564
  • โรงงานเกตเวย์ กะที่ 1 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564

162736775135

ส่วนวันที่ 24-28 กรกฏาคม เป็นวันหยุด ดังนั้นทุกโรงงานจึงหยุดการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่วนหลังจากนั้น จะดำเนินการอย่างไร อยู่ระหว่างการตัดสินใจ

ทั้งนี้ โตโยต้า มีคำแถลงอย่างเป็นทางการจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เกี่ยวกับการหยุดการผลิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม มีรายละเอียดคือ

  • วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธนี้ เป็นวันหยุดตามปกติของสายการผลิตตามปฏิทินวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท สำหรับตารางการผลิตตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปนั้น จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปในภายหลัง
  • บริษัทฯ มีการวางแผนและประสานงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารจัดการชิ้นส่วนในการประกอบรถยนต์ของเรา สามารถดำเนินไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เราได้ดำเนินตามมาตรการความปลอดภัยต่างๆโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานโตโยต้าทุกคน
  • เรายังดำเนินงานในสายการผลิตของเราในทุกๆกระบวนการ โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด
  • สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานโตโยต้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทุกคน เป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เราได้พิจารณาและดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ COVIDมาโดยตลอดตามคำแนะนำและกฏข้อบังคับของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง