เลื่อน !!! ฟาสต์ ออโต้ โชว์

เลื่อน !!! ฟาสต์ ออโต้ โชว์

บริษัท คิง ออฟ ออโต้ โปรดักท์  จำกัด ผู้จัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2021 ประกาศเลื่อนวันจัดงาน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานการจัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ ประกาศเลื่อนวันจัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2021 ปีที่ 10  ซึ่งเดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่  30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม นี้ ที่ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนา ออกไปก่อน หลังหารือกับกลุ่มบริษัทรถยนต์ใหม่ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้ว

โดยเห็นว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นั้นส่งผลกระทบโดยตรงกับการจัดงานแสดงสินค้า และเป็นการให้ความร่วมมือกับนโยบายเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดที่ถูกกำหนดมาจากภาครัฐ ความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน แม้การเตรียมตัวของทุกภาคส่วนจะมีความพร้อม100% ที่จะจัดงานตามกำหนดการดังกล่าวแล้วก็ตาม

ส่วนการกำหนดวัน-เวลา ใหม่ในการจัดงาน ยังไม่กำหนดในเวลานี้ โดยจะแจ้งอย่างเป็นทางการหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ได้คลี่คลายลงจนมีความปลอดภัยเพียงพอ