ยอดส่งออกรถต.ค.56ร่วง18.09%

ยอดส่งออกรถต.ค.56ร่วง18.09%

ส.อ.ท.เผยส่งออกรถยนต์ ต.ค.56 ลดลง 18.09% จากเดือน ก.ย. 56 ส่วนยอดขายในประเทศร่วง 37.7% จาก ต.ค. 55

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน ต.ค.56 อยู่ที่ 96,864 คัน ลดลง 1.44% จากเดือน ต.ค.55 และลดลง 18.09% จากเดือน ก.ย.56 ส่วนมูลค่าการส่งออก อยู่ที่ 43,333.77 ล้านบาท ลดลง 8.05% จากเดือน ต.ค.55

ทั้งนี้ส่งผลให้การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้(ม.ค.-ต.ค.56) อยู่ที่ 944,205 คัน หรือเท่ากับ 99.7% ของยอดการผลิตเพื่อส่งออก โดยเพิ่มขึ้น 12.39% จากช่วงเดียวกันของปี 55 ขณะที่มูลค่าการส่งออก อยู่ที่ 427,004.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.01% จากช่วงเดียวกันของปี 55

ด้านจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือน ต.ค.56 มีทั้งสิ้น 185,117 คัน ต่ำกว่า 2 แสนคันเป็นเดือนที่ 3 ลดลง 26.59% จากเดือน ต.ค.55 และลดลง 4.94% จากเดือนก.ย.56 ส่งผลให้จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในช่วง 10 เดือนปีนี้ มีทั้งสิ้น 2,115,375 คัน เพิ่มขึ้น 7.07% จากช่วงเดียวกันของปี 55

ขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ เดือน ต.ค.56 มีจำนวนทั้งสิ้น 88,989 คัน ลดลง 37.7% จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว และลดลง 6.26% จากเดือน ก.ย.56 เนื่องจากการส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าในโครงการรถยนต์คันแรกเกือบหมดแล้ว ประกอบกับลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ เพื่อรอซื้อรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30 ปลายเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งเสริมการขายที่มากกว่า

สำหรับประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนพ.ย.-ธ.ค.56 มีจำนวน 390,686 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนก.ย.-ต.ค.56 ซึ่งมีจำนวน 379,861 คัน เพิ่มขึ้น 10,825 คัน หรือ 2.85% และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือน พ.ย.-ธ.ค.55 ซึ่งมีจำนวน 477,934 คันแล้ว ลดลง 87,248 คัน หรือ 18.26%