REVERSHARGER ผุดหัวชาร์จ DC ทุก 160 กม. รับตลาด EV โตก้าวกระโดด

REVERSHARGER ผุดหัวชาร์จ DC ทุก 160 กม. รับตลาด EV โตก้าวกระโดด

ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ อีวี (EV) โตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะปีที่ผ่านมา และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาหนึ่งของตลาดนี้ คือ จุดชาร์จ ที่ยังขาดแคลน แต่ก็มีกลุ่มธุรกิจที่สนใจจะลงทุนในด้านนี้

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ อีวี (EV) ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด โดยเฉพาะปี 2566 ที่ผ่านมาที่ เรเวอร์ชาร์จเจอร์ (REVERSHARGER) ระบุว่าขยายตัว 10 เท่า ทำให้ปัจจุบันประชากร อีวี สะสมในไทยมีประมาณ 8.9 หมื่นคัน แต่ที่น่าสนใจคือ ประเมินว่าปีนี้ตลาดก็จะขยายตัวอย่างโดดเด่นอีกครั้ง ทำให้ยอดสะสมทะลุ 2 แสนคัน

การเติบโตแบบก้าวกระโดด สิ่งที่ตามมาคือ ความต้องการที่ชาร์จที่เพิ่มขึ้นทั้งการชาร์จที่บ้าน องค์กร หรือสาธารณะ 

ซึ่งในส่วนของจุดชาร์จสาธารณะนั้น หากประเมินบนพื้นฐานปัจจุบัน อาจจะไม่เพียงพอ โดยมุมมองของ พีระภัทร ศิริจันทโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการสถานีชาร์จ เรเว่ชาร์จเจอร์ ระบุว่าหากมองทิศทางประชากร อีวี สะสมปี 2567 จะต้องการหัวชาร์จเร็ว (DC Charger) กำลังไฟ 120-180 kW ประมาณ 1.5 หมื่นหัวชาร์จ

แต่ปัจจุบันทั่วประเทศมี 9,693 หัว เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องการการเติบโตอีก 35% ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสผู้ดำเนินธุรกิจด้านนี้ รวมถึงบริษัทด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้ปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีหัวชาร์จให้บริการแบ่งเป็น ชาร์จเร็ว 600 หัว และชาร์จปกติ (AC) อีก 400 หัว 

ส่วนปีนี้มีแผนเปิดเพิ่มเป็น 2,012 หัวชาร์จ จาก  582 สถานี และให้บริการรวม 68 จังหวัด 

เป้าหมายดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการให้บริการเปลี่ยนแปลงไป จากปัจจุบันอยู่ในกรุงเทพฯ 60% จะลดลงเหลือ 40% เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคทีต้องการการเดินทางด้วยอีวีเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดบริการในเส้นทางหลักทุกๆ 160 กม. เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางได้ไม่สะดุด

และนั่นเป็นเหตุผลให้แผนการขยายสถานีชาร์จสาธารณะปีนี้จะเป็นแบบชาร์จเร็วทั้งหมด ด้วยกำลังไฟเฉลี่ย 120-180 kW แล้วแต่พื้นที่ โดยจะใช้เงินลงทุนตู้ละประมาณ 2.5 ล้านบาท (2 หัวชาร์จ) 

ทั้งนี้ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ เรเว่ชาร์จเจอร์ มีทั้งการเป็นพันธมิตรกับบริษัทรถยนต์ที่จำหน่ายอีวีเพื่อติดตั้งที่ชาร์จ หรือ วอลล์ บ็อกซ์ ให้กับลูกค้าอีวีที่บ้าน โดยมีเป้าหมายติดตั้งครบ 1 แสนครัวเรือนในปีนี้ นอกจากนี้ก็ยังติดตั้งที่โชว์รูมหลายราย เช่น บีวายดี 

นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ แสนสิริ, เอสซี แอสเสท, ศุภาลัย, โนเบิล และ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เพื่อให้บริการกับลูกบ้านที่มีแนวโน้มใช้อีวีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงถือเป็นอีก 1 ช่องทางที่เป็นตลาดใหญ่ เพราะโครงการใหม่ๆ จะออกแบบให้มีจุดชาร์จ อีวี 

ส่วนจุดชาร์จสาธารณะ ก็มีพันธมิตรหลายรายเช่นกัน รวมถึงสถานีบริการน้ำมันบางจาก, เชลล์ และซัสโก้ 

"การดำเนินธุรกิจในปีนี้เราใช้แนวคิด REVERSHARGER ครบ-สะดวก-สบาย" 

REVERSHARGER ผุดหัวชาร์จ DC ทุก 160 กม. รับตลาด EV โตก้าวกระโดด

ซึ่งหัวใจหลักของแนวคิดนีคือ 1.ครบจบทุกการชาร์จ มีบริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ารายย่อยและองค์กรธุรกิจ ตั้งแต่การขายและติดตั้งให้แก่เจ้าของบ้านและผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย การติดตั้งและให้บริการสถานีชาร์จสาธารณะ และบริการเปลี่ยนผ่านระบบรถขององค์กรไปสู่การใช้รถ อีวี 

2.สะดวกทุกเส้นทาง  ซึ่งคือการเดินหน้าขยายสถานีทุก 160  กม. ดังกล่าว และ 3.สบายชาร์จง่ายทุกคัน ออกแบบบริการก่อนการชาร์จ ระหว่างการชาร์จ และหลังการชาร์จ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในระดับโลก มาต่อยอดกับบริการ เช่น  Trip Planning ใช้แผนที่จาก Google Maps เชื่อมโยงเข้าสู่แอปฯ  ให้สามารถค้นหาเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง 

รวมถึงแนะนำสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่อยู่บนเส้นทางหรือบริเวณใกล้เคียงการเดินทางอีกด้วย