ฮีโน่ We Care เดินหน้าโครงการ Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow

ฮีโน่ We Care เดินหน้าโครงการ Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow

ฮีโน่ ติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ โรงเรียนเทวะคลองตรง สมุทรปราการ สานต่อโครงการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สำหรับฮีโน่ We Care โครงการ Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนต่างๆ ที่ผ่านมาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว 4 แห่ง 

ล่าสุดเป็นการดำเนินการแห่งที่ 5 ที่โรงเรียนเทวะคลองตรง จ.สมุทรปราการ โดยมีเคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนจำหน่าย กลุ่มบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด ร่วมงาน 

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะเป็นทางเลือกพลังงานสะอาด โดยบริษัทติดตั้งแผงโซลาเซลล์ จำนวน 10 แผง สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 550 วัตต์/เดือน และจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน ได้ปีละประมาณ 36,000 บาท ทำให้ทางโรงเรียนสามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆ แทน

กิตติศักดิ์  ไชยวารี รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทวะคลองตรง กล่าวว่า การลดภาระค่าไฟฟ้าของโครงการนี้ โรงเรียนจะนำเงินส่วนดังกล่าวไปพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน หรือด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ขณะเดียวกันยังถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ฮีโน่ We Care เดินหน้าโครงการ Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow