ฮีโน่ จัดแข่งสุดยอดนักขับ เสริมศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการ

ฮีโน่ จัดแข่งสุดยอดนักขับ เสริมศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการ

ฮีโน่ จัดกิจกรรม “สุดยอดนักขับ HINO CONNECT” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หลังได้รับการตอบรับอย่างดีในครั้งที่ผ่านมา ล่าสุด ได้ผู้ชนะลิศจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 600 คน 

สำหรับกิจกรรม “สุดยอดนักขับฮีโน่ HINO CONNECT ประจำปี 2566 ” เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการค้นหานักขับรถบรรทุกที่มความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ทั้งเรื่องของการขับขี่ เและประสิทธิภาพในการขับประหยัดน้ำมัน ซึ่งจะส่งประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการ

การแข่งขันวัดผลจากการเก็บข้อมูลการใช้งานจริง ผ่านการประมวลผล โดยอุปกรณ์ Hino Connect

กิจกรรมในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม  654 คน จาก 313 บริษัท ซึ่งเป็นจำนวนผู้ร่วมแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ล่าสุดฮีโน่ เผยผลการแข่งขันสุดยอดนักขับ ฮีโน่คอนเนค ประจำปี 2566 ทั้ง 6 รุ่น ประกอบด้วย 

 • รถบรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อขนาดเล็ก รุ่น XZU ผู้ชนะเลิศ อดุลย์ กำมา จาก บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 
 • รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ฮีโน่ รุ่น FC ไพบูรณ์ บาลี จาก หจก.แก่นนาคำ ขนส่ง
 • รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ รุ่น FG เกียรติศักดิ์ กลั่นฉาย จาก บมจ.เพรสซิเดนท์เบเกอรี่ 
 • รถบรรทุก 6 ล้อหรือรถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อฮีโน่ รุ่น FG สมคิด หาญกุล จาก บจก.ร่วมกิจรุ่งเรืองเซอร์วิส 
 • รถบรรทุก 10 ล้อและ 12 ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลาฮีโน่ รุ่น FM และ GY จักรี แก้วทอง จาก บจก.ธนาพืชผลการเกษตร
 • รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ สุรไกล คำวงค์ จาก หจก.กรทรัพย์ทรานสปอร์ต 

ฮีโน่ จัดแข่งสุดยอดนักขับ เสริมศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการ

ส่วนการแข่งขันประหยัดน้ำมัน 8 รุ่น ประกอบด้วย 

 • รถบรรทุก 4 ล้อ รุ่น XZU อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำได้ 12.1 กิโลเมตร / ลิตร ชูชาติ คิ้วสุวรรณ จาก บจก.ไบฟรอส เคมเทค
 • รถบรรทุก 6 ล้อ รุ่น XZU 12 กิโลเมตร / ลิตร อดุลย์ กำมา จาก บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
 • รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ฮีโน่ รุ่น FC 10.2 กิโลเมตร / ลิตร ไพบูลย์ บาลี จาก หจก.แก่นนาคำ ขนส่ง
 • รถบรรทุก 6 ล้อฮีโน่ รุ่น FG 9.9 กิโลเมตร / ลิตร เกียรติศักดิ์ กลั่นฉาย จาก บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
 • รถบรรทุก 10 ล้อขับเคลื่อนเพลาเดียว FL รวมถึงแบบยกเพลาในรุ่น GL 7.2 กิโลเมตร / ลิตร ณัฐพงษ์ ชาติสุวรรณ จาก บจก. ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส 
 • รถบรรทุก 10 ล้อและ 12 ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลาฮีโน่ รุ่น FM และ GY 4.2 กิโลเมตร / ลิตร อัญญะ ทองศรี จาก บจก.มัลติโซลูชั่นซัพพลาย จำกัด
 • รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ เพลาเดียว 6x2  4.9 กิโลเมตร / ลิตร อุบล ไกรยเดช จาก บจก.เอแอนด์เอฟแอสโซซิเอ็ท
 • รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ 6x4 4.2 กิโลเมตร / ลิตร สุประวีณ์ คำมีอ่อน จาก หจก.บุญประกอบบริการ

ทั้งนี้ ฮีโน่ จัดพิธีมอบรางวัล โดยมีผู้บริหาร และหน่วยงานราชการ เช่น กรมการขนส่งทางบก, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และองค์กรเอกชน  เช่น สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมงาน