นิสสัน หวนผลิต - ส่งมอบ "คิกส์ อี-พาวเวอร์" แจ้งลูกค้าเข้าเช็คระบบแอร์ ฟรี

นิสสัน หวนผลิต - ส่งมอบ "คิกส์ อี-พาวเวอร์" แจ้งลูกค้าเข้าเช็คระบบแอร์ ฟรี

หลังจากที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในรถยนต์ นิสสัน คิกส์ ล่าสุด นิสสัน เตรียมแจ้งลูกค้านำรถเข้าตรวจเช็คฟรี พร้อมเริ่มเดินสายการผลิต คิกส์ อีกครั้ง 

ทังนี้ นิสสัน ได้ออกมาแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ (Nissan Kicks E-Power) โดยระบุว่า 

นิสสันมีนโยบายเรียนเชิญลูกค้าให้นำรถยนต์นิสสัน คิกส์ เข้ารับการตรวจสอบและแก้ไข ที่ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  โดยบริษัทฯจะติดต่อลูกค้าเจ้าของรถโดยตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ 

และเพื่อให้แก้ปัญหาได้เร็ว นิสสัน แนะนำให้ลูกค้านำรถยนต์เข้ารับการบริการโดยเร็ว และแนะนำให้โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้ากับศูนย์บริการดังมีรายชื่อปรากฏในสมุดรับประกันและการบำรุงรักษา เพื่อให้บริษัทและศูนย์บริการได้จัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ทั้งนี้การตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขที่จำเป็น จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับตารางนัดหมายการบริการของศูนย์บริการแต่ละแห่ง

ขณะเดียวกัน นิสสันระบุว่า ขณะนี้โรงงานนิสสัน ได้กลับมาผลิตและส่งมอบรถยนต์นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ตามปกติแล้ว